فراخوان کمیسیون زنان به تحقیق بین المللی در مورد جان باختن آرمیتا گراوند

فراخوان کمیسیون زنان به تحقیق بین المللی در مورد جان باختن آرمیتا گراوند 
و محکوم کردن سرکوب و تبعیض سیستماتیک علیه زنان ایرانی
شورای امنیت ملل‌متحد بایستی مجازات رژیم سرکوبگر آخوندی را در دستور بگذارد

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران جان باختن آرمیتا گراوند را که ادامه و تکرار شهادت ژینا امینی توسط مأموران حکومتی است، تسلیت می‌گوید و مشخصاً خامنه ای،رئیسی و اژه ای و شهردار آن‌ها در تهران را مسئول این قتل می‌شناسد.  جنایتی که تمام مردم ایران به ویژه زنان را به خشم می‌آورد. کمیسیون زنان از کمیته حقیقت یاب سازمان ملل خواهان تحقیق پیرامون این جنایت است.  
رژیم ضد انسانی آخوندها با توجه به تجربه ژینا امینی ، در وحشت از خشم و انزجار مردم تلاش می‌کند با پنهان‌کاری، پخش اطلاعات دروغ و گمراه کننده و اعمال فشار به خانواده و اطرافیان دختر بی‌گناه از فاش شدن حقیقت ماجرا جلوگیری کند. از شب گذشته و قبل از اعلام درگذشت آرمیتا ، نیروی سرکوبگر انتظامی بیمارستان فجر را که او در آن بستری بود به محاصره در آورده تا از شکل گیری هرگونه اعتراضی جلوگیری کنند.
خانم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت گفت بار دیگر فاشیسم دینی حاکم بر ایران دختر معصومی را به بهانه آخوند ساخته بدحجابی از میان ما برد، نیروهای سرکوبگر میخواهند از خیزش و اعتراض مردم جلوگیری کنند، غافل از اینکه مردم و جوانان ایران زمین به ویژه دختران و زنان این میهن عزم کرده اند رژیم آخوندها را سرنگون و دمکراسی و حاکمیت مردم را جایگزین کنند. 
خانم رجوی دجالیت آخوندهای حاکم تحت نام اسلام را خاطرنشان کرد و افزود: سیاستها و عملکردهای ضدانسانی آخوندها علیه زنان هیچ ربطی به اسلام ندارد و تنها ابزاری برای بقای نظام منحوس ولایت فقیه است. نه به دین اجباری نه به حکومت اجباری و نه به حجاب اجباری. 
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران گزارشگر ویژه ملل متحد در باره وضعیت حقوق بشر در ایران و گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و عموم مدافعان حقوق زنان را به محکوم کردن و اعتراض به سرکوب و تبعیض وحشیانه و سیستماتیک علیه زنان و دختران ایران فرا می‌خواند.شورای امنیت ملل‌متحد بایستی مجازات رژیم سرکوبگر آخوندی را در دستور بگذارد.

شورای ملی مقاومت ایران- کمیسیون زنان
۶ آبان ۱۴۰۲ (۲۸ اکتبر ۲۰۲۳)