فرار خامنه ای از «ویروس ولایت»!

ابعاد رشد نمو ویرس کرونا که اکنون در میان مردم ایران به «ویروس ولایت » معروف شده، بحدی است که خلیفه ارتجاع نیز از تبعات این فاجعه ملی دست به فرار زد.

لغو مراسم سخنرانی و دید بازدیدهای سالانه وی در مشهد در حالی رسانه ای شده که ولی فقیه ارتجاع در سخنانی پیشتر تلاش کرده بود تا ویروس کرونا را «کوچک» جلوه دهد.
وی در سخنانی که اکنون مضحکه خاص و عام کی باشد، ازجمله گفته بود: «از این بلاها بزرگتر هم وجود داشته و داره. مسئله یک مسئله گذرا است، یک چیز فوق العاده نیست».

بدین سان مشخص می شود که وی عامدانه تلاش داشته تا با زدن نعل وارنه و معکوس جلوه دادن واقعیت های ملموس از فاجعه کرونا، ابعاد وخیم آنرا لاپوشانی نماید. خامنه ای در حالی برای جان خود سپر حفاظتی کشیده که میلیون ها هموطن ما در شرائط وخیم و در نبود حداقل های درمانی و دارویی بسر می برند.

به یقین مسبب اصلی برای تمامی کمبودها، مرگ و میرها، مبتلایان و یا نبود دستکش، وسائل ضد عفونی کننده، پرشدن بیمارستان ها و درمانگاه ها از بیماران مبتلا به کرونا، نبود بودجه ویا عدم عامدانه درخواست کمک از کشورهای خارجی، متوجه شخص ولی فقیه می باشد.
همچنین این دروغگویی های عامدانه خود را در عدم ارائه آمارو ارقام واقعی از میزان قربانیان و مبتلایان به ویروس کرونا نیز به اثبات گذاشته است. برای نمونه با نگاهی به آمارهای استانی و یا اعترافات قطره ای از سوی متولیان و کارگزاران رژیم از ابعاد قربانیان ، بخوبی می توان به این سیاست کثیف و ضد مردمی رسید.

در این رابطه سازمان مجاهدین خلق در تازه ترین داده های میدانی اعلام کرده است: «شمار جانباختگان کرونادر کشور از ۳۰۰۰تن عبور کرده است». براین اساس بالاترین آمار مربوط به قربانیان در استان هایی مانند «گیلان، مرکزی، اصفهان، خراسان رضوی، گلستان، مازندران، فارس، خوزستان، کردستان و سیستان و بلوچستان» گزارش شده اند.
 
به موازات این وضعیت بحرانی باید به سربه نیست کردن زندانیان سیاسی در سایه ویروس کرونا اشاره نمود. در حالیکه بسیاری از مدافعان حقوق بشر از هفته ها پیش نسبت به وجود خطرات علیه جان زندانیان و بویژ زندانیان سیاسی در ایران هشدار داده اند، اکنون شاهد هستیم که این هشدارها متاسفانه به واقعیت گرائیده اند.

دراین رابطه گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر برای ایران در سخنانی ضمن اذعان به این واقعیت گفت: « با توجه به شیوع ویروس کرنا و تهدیدی که در این رابطه برای زندانیان وجود دارد، زندانیان باید فوری آزاد شوند». وی این وضعیت را «آزاردهنده» نامید و از اینکه در «ایران همچنان زندانیان سیاسی در زندان نگه داشته می شوند»، ابراز تاسف کرد.

همبستگی ملی