فرار مغزها – پاسخ منطقی جامعه به دیکتاتوری مذهبی

افزایش فرار مغزها و نخبگان از ایران آخوند زده اکنون بحدی روبه رشد گذاشته است که سران و متولیان رژیم بی محابا از آ ن با عناوینی مانند «چالش های امنیتی» سخن به میان می آورند.
به یقین از جمله دلائل برای خروج نخبگان از کشور را باید در ساختار سرکوبگرایانه، ضدفرهنگی و ضدعلمی و نیز وجود بحرانی بنام «بی آیندگی» در دیکتاتوری ولی فقیه جستجو نمود. بدین سان ده ها هزار فرهیخته، اهل علم و تخصص های گوناگون سالانه، «عطای خامنه ای را به عبای ولایت» فروخته و ضمن پشت کردن به رژیم آخوندی در کشورهای اروپایی، آمریکایی، کانادا و یا استرالیا سکنی گزیده اند.
ارزیابی های بین‌المللی، دلائل اصلی برای فرارمغزها از ایران تحت سلطه خامنه ای را در مجموعه ای بحران ها مانند «نارضایتی عمومی، رکود شدید اقتصادی، وجود بیکاری گسترده، سطح پائین درآمد استادان و نخبگان، نارسایی‌های مالی و اداری، کمبود امکانات تخصصی-علمی و بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی» ذکر کرده اند.
این وضعیت اکنون بحدی است که برای نمونه حداد عادل، پدرزن محتبی خامنه ای و یکی از مجیزگویان سابق در دربار شاه، عاجزانه اعتراف کرده است: «به شما خواهند گفت کشور شما گرفتاری دارد، پارتی بازی دارد و کسی قدر شما را نمی‌داند، خواهند گفت کشور شما عقب مانده است و ما همه چیز فراهم، بیایید آمریکا و اروپا، رشد و پرورش پیدا می‌کنید». (خبرگزاری حکوتی ایسنا ۱۴ بهمن ۱۴۰۰) 
این سخنان ترجمان این واقعیت می باشد که رژیم آخوندی اساسا توانایی جذب نخبگان و مغزها ی متفکر را بدلیل ماهیت ارتجاعی و عقب مانده اش، ندارد و به مقوله «متخصص، خبره و مغزهای علمی» صرفا با دید کاملا سودجویانه و با هدف تبلیغاتی می نگرد. نبود ظرفیت ها و ساختارهای علمی و فناوری و یا وجود دوایر متعدد عقیدتی، اطلاعاتی و امنیتی در سطوح مختلف که به مانند «فیلتر» عمل می کنند ، در منطق خود به رشد فرار مغزها از ایران آخوند زده کمک شایانی کرده است.

همچنین باید به دستگیری، شکنجه و اعدام بسیاری از نخبگان و مغزهای علمی طی چهار دهه گذشته در رژیم آخوندی اشاره نمود تا بدین سان پازل ضدیت آخوندهای مرتجع با این قشر فرهیخته روشن تر گردد. 
تازه ترین نمونه آن نیز دستگیری، شکنجه و اعتراف گیری اجباری از دو تن نخبگان کشور، «علی یونسی و امیر حسین مرادی» به جرم هواداری از سازمان مجاهدین خلق می باشد که بازتاب گسترده ای در سطح داخلی و بین المللی به همراه داشته است. 
بنابر داده های حکومتی رژیم آخوند اکنون در رده دوم جهانی در زمینه فرار مغزها و نخبگان قراردارد. دراین راستا تنها طی یک سال گذشته « ۸۲ نفر از ۸۶ نفر دارنده مدال‌آورندگان المپیادهای علمی» از کشورخارج شده اند. پیشتر نیز روزنامه حکومتی همشهری گزارش کرده بود: «آمار مهاجرت پرستاران نسبت به گذشته، ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش داشته است». (سایت مجاهدین خلق ۶ بهمن ۱۴۰۰) 
همبستگی ملی