فقرمطلق ـ حرف‌های مفت آخوند رئیسی

آخوند جلاد ابراهیم رئیسی در ادامه سیاست دروغ درمانی از ریشه‌کن نمودن «فقرمطق» طی سال جاری سخن به میان آورده است.

این سیاه بازی های آشکار در حالی است که وی در اسفند ماه گذشته ادعا کرده بود که فقر مطق را تا «پایان سال ۱۴۰۰» ریشه کن خواهد کرد!، اما مردم دردمند ایران و بویژه اقشار ضربه خورده دیدند که جملات این آخوند مکار «حرف مفتی» بیش نبوده است.

وی در تازه‌ترین سخنان مدعی گردید: «با توجه به ظرفیت‌های موجود کشور می‌توان با بسیج امکانات و برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگ اقداماتی انجام داد که در سال ١٤٠١ در کشور فقر مطلق وجود نداشته باشد». (سایت حکومتی انتخاب ۸ فروردین ۱۴۰۱)

این سخنان در حالی بیان می‌شود که مسبب اصلی برای بروز فقر و بویژه رشد شدید فقر مطلق که اکنون گریبان قریب ۳۰ میلیون ایرانی را گرفته، رژیم آخوندی با مجموعه عظیمی از فساد ساختاری، غارت و چپاول اموال ملی، سوء مدیریت و سیاست های راهبردی مخاطره آمیز می باشد.
 
بدین سان طی چهار دهه گذشته شاهد هستیم که این «صنعت نوین» به مانند موریانه بجان جامعه افتاده و دیکتاتوری ولی فقیه ضمن فربه نمودن متولیان و کارگزاران خود و ایجاد باندهای مخوف مافیایی و همچنین چنبره سپاه پاسداران با مجموعه زیر شبکه‌های مالی، اقتصادی و تولیدی، بجان جامعه دردمند ایران افتاده است. 

براین اساس اکنون شاهد رکود شدید اقتصادی و تولیدی و به تبع آن لشکر بیکاران در ایران آخوند زده هستیم. بیکاری نیز بستر منطقی برای فقر و فلاکت می‌باشد که اکنون در سایه این رژیم تبهکار و غارتگر در میهن ما اتفاق افتاده است.
با نیم نگاهی به بافت شهرها بخوبی می توان به شکاف عمیق طبقاتی در ایران رسید. در حالیکه عامه مردم با تورم، گرانی، بیکاری، فقر و تنگدستی دست پنجه نرم می کنند، شاهد «تولید» و سر کشیدن بخش متمول، لاکچری و آقازاده با ماشین های چند ده میلیاردی و یا ویلا های سربه فلک کشیده که تماما از وزرا، وکلا، مدیران، آخوندها، مسئولان و متولیان رژیم می باشند، هستیم.

در مقابل نیز چهره پلید فقر و فلاکت در جامعه را با کارتن خوابی، ماشین خوابی ، پشت بام خوابی، گور و لوله خوابی و یا با فروش اعضاء و ارگانهای بدن و یا با موی سر دختران و زنان بخوبی می توان لمس نمود. 
همچنین برهم خوردن تعادل و سرمایه کشور و بویژه عدم اختصاص بودجه‌های دولتی برای ترمز زدن به این پدیده نیز ریشه در سیاست های راهبردی ولی فقیه دارند. 
بدین سان خامنه‌ای تلاش دارد تا با پرداخت مبلغ ناچیزی بنام «رایانه» و عامدانه درگیر نمودن مردم برای حل و فصل مسائل ساده معیشتی، جامعه را خسته و از بروز اعتراضات مردمی و سرنگونی ممانعت بعمل آورد. 

جالب اینجا است که آخوند جلاد ابراهیم رئیسی برای حل و فصل معظل فقرمطلق در جامعه، در ادامه آدرس یکی از ارگان های غارتگر رژیم بنام «کمیته امداد» را به بیرون ساطع می کند که هیچ کس از ابعاد «سرمایه» آن که مستقیما بیت ولی فقیه فاسد متصل می باشد، اطلاع دقیقی در دست ندارد. 
همبستگی ملی