قطعنامه ۳۳ نماینده مجلس عوام انگلستان در حمایت از حقوق و آزادی‌های بنیادین مجاهدین در اشرف۳

 

  • ۳۳ نماینده مجلس عوام انگلستان قطعنامه «فراخوان برای یک ایران آزاد و دموکراتیک» در حمایت از حقوق و آزادی‌های بنیادین مجاهدین در اشرف۳ را به ثبت دادند.
  • قطعنامهٔ پیشنهادی بر روی سایت مجلس عوام در دسترس عموم قرار گرفته است.
  • قطعنامه خاطرنشان می‌کند که این رژیم به اعدام مخالفان با مصونیت کامل ادامه می‌دهد و می‌کوشد حکومت وحشت خود را به خارج از کشور از جمله با حملات تروریستی علیه مخالفان در اروپا صادر کند.
  • تلاش‌های غیرقانونی رژیم ایران برای وادار کردن کشورهای اروپایی به محدود کردن حقوق‌بشر مخالفانش را محکوم می‌کند و به‌ویژه از دولت آلبانی می‌خواهد که از حقوق اعضای مجاهدین در اشرف۳، بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر، کنوانسیون پناهندگان۱۹۵۱ و قوانین بین‌المللی حفاظت کند.
  • قطعنامه بر حق فعالیت سیاسی مجاهدین در اشرف۳ تأکید و تصریح می‌کند این حق توسط میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده و آلبانی از امضاکنندگان آن است.
  • قطعنامه از دولت انگلستان می‌خواهد همبستگی خود را با اپوزیسیون دموکراتیک ایران اعلام کند و از تلاش‌ها برای حسابرسی بین‌المللی از عاملان نقض حقوق‌بشر در ایران، از جمله قتل‌عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷و سرکوب مرگبار اعتراضات جاری، حمایت کند.