«قلب برنامه اتمی رژیم ایران»، تأسیسات نظامی بازرسی نشده و حیاتی برای برنامه تسلیحات اتمی

 دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در واشینگتن، یک کتاب جدید 52صفحه‌یی تحت عنوان «قلب برنامه اتمی رژیم ایران»، درباره تأسیسات و ستادهای مربوط به پروژه نظامی اتمی و سایت‌های نظامی رژیم آخوندی منتشر کرد.
 
در این کتاب که حاوی گزارشها و تصاویر هوایی و مشخصات و محل‌های این تأسیسات و مشخصات دست‌اندرکاران اصلی برنامه بمب‌سازی اتمی رژیم، تأکید شده است: «… دسترسی بدون محدودیت به سایتهای نظامی، یک بخش ضروری و غیرقابل اغماض در هرگونه راستی‌آزمایی واقعی است… حال آن که بالاترین مقامات رژیم مستمراً و به‌طور سیستماتیک تصریح کرده‌اند، بحث دسترسی به سایتهای نظامی کاملاً منتفی است.
کتاب جدید 52صفحه‌یی تحت عنوان «قلب برنامه اتمی رژیم ایران»  
 
مقاومت ایران از سال 1991با اتکاء به شبکه سازمان مجاهدین و به‌ویژه منابع گسترده آن در ارگانهای مختلف مدنی و نظامی رژیم، برنامه اتمی آخوندها را از وجوه مختلف به‌دقت دنبال کرده است و در طی این ربع قرن، بیش از یکصد افشاگری در مورد سایتها، پروژه‌ها، خریدها و افراد کلیدی این پروژه انجام داده است. افشاگریهای متقن و قابل اتکای مقاومت در تمامی وجوه مختلف پروژه اتمی رژیم یعنی غنی‌سازی، تسلیحاتی کردن و سوار کردن بر موشک، مشخص می‌کرد که رژیم تهران برنامه و پروژه‌های مشخصی برای تمام وجوه ضروری برای دستیابی به سلاح اتمی را دنبال کرده است».
 کتاب جدید 52صفحه‌یی تحت عنوان «قلب برنامه اتمی رژیم ایران»
کتاب جدید 52صفحه‌یی تحت عنوان «قلب برنامه اتمی رژیم ایران»  
 
مقاومت ایران با تکیه به اطلاعات مشخص در سالهای اخیر چهار سایت نظامی رژیم را که با ضریب اطمینان بالا مظنون به درگیر بودن در بخشهای مختلف پروژه نظامی- هسته‌یی هستند، مورد تحقیق قرار داده است.
 کتاب جدید 52صفحه‌یی تحت عنوان «قلب برنامه اتمی رژیم ایران»
کتاب جدید 52صفحه‌یی تحت عنوان «قلب برنامه اتمی رژیم ایران»  
 
این سایتها و پروژه‌های اتمی آنها توسط ارگان مهندسی و طراحی بمب‌سازی اتمی به‌نام «سازمان پژوهشهای نوین دفاعی» (سپند) هدایت و کنترل شده یا درهمکاری نزدیک هستند.
 کتاب جدید 52صفحه‌یی تحت عنوان «قلب برنامه اتمی رژیم ایران»
کتاب جدید 52صفحه‌یی تحت عنوان «قلب برنامه اتمی رژیم ایران»  
 
واقعیت این است که برخلاف تصورات اولیه و کلاسیک، برنامه اتمی رژیم ایران دو سیستم موازی نبوده بلکه این دو ساختار به‌مثابه دو دایره متحد المرکز پا به پای یکدیگر کار کرده‌اند. بر اساس اسناد و مستندات موجود، بخش نظامی در قلب و در هسته مرکزی فعالیتهای هسته‌یی رژیم ایران قرار داشته و دارد.
کتاب جدید 52صفحه‌یی تحت عنوان «قلب برنامه اتمی رژیم ایران»  
 
بخش علنی برنامه اتمی رژیم ایران به‌طور سیستماتیک نقش پشت جبهه برای بخش نظامی را به‌عهده داشته است. در حقیقت به‌طور سیستماتیک و طراحی شده نتیجه تحقیقات و پیشرفتها در بخش علنی به سمت بخش نظامی سرازیر شده و بهره برنده غایی این دستاوردها و تجارب کل این دستگاه، بخش نظامی بوده است.
 
کتاب جدید 52صفحه‌یی تحت عنوان «قلب برنامه اتمی رژیم ایران»  
 
در تحقیقات منتشر شده مقاومت ایران هم‌چنین آمده است: بررسی نحوه دستیابی بخش نظامی به برخی از تجهیزات و دستگاههای ضروری نشان داد که بسیاری از تجهیزات برای بخش نظامی پروژه اتمی، دقیقاً با این پوش و محمل و حتی آدرسهای مؤسسات آکادمیک و برنامه علنی اتمی تهیه شده‌اند. برخی از ارگانها در بالاترین نقاط حکومتی از جمله ارگانهای وابسته به دفتر ریاست‌جمهوری رژیم ولایت فقیه راساً در کار به‌دست آوردن تجهیزات قاچاق یا دور زدن تحریمها برای تهیه الزامات و نیازهای این پروژه‌ها درگیر بوده‌اند.
 کتاب جدید 52صفحه‌یی تحت عنوان «قلب برنامه اتمی رژیم ایران»
کتاب جدید 52صفحه‌یی تحت عنوان «قلب برنامه اتمی رژیم ایران»  
 
نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا در گزارش خود اعلام کرد: اطلاعات مشخص در رابطه با چهار سایت و دو مرکز فوق‌الذکر دال بر این واقعیت است که بخش جدی از وجوه مختلف پروژه هسته‌یی رژیم ایران، مشخصاً وجه نظامی آن در طی سالیان با طرح و ارزیابی مشخص در مراکز نظامی ایجاد شده‌اند. بدون بازرسی سایتهای نظامی و بدون دسترسی سریع و بدون محدودیت به این سایتها هرگونه راستی‌آزمایی در مورد پایبندی فاشیسم دینی به برجام یک خوش خیالی محض است که تهدیدات و ریسکهای آن برای جامعه جهانی واضح است. در این رابطه اقدامات زیر کاملاً ضروری هستند:
-بازرسی سریع، کامل، همزمان و بدون محدودیت از سایتها و مراکز فوق توسط بازرسان آژانس و اعلام علنی نتایج در اسرع وقت.

-بازرسی سریع و بدون محدودیت از هر محل دیگری از جمله سایتهای نظامی با بروز کردن اخبار و اطلاعات در رابطه با پروژه هسته‌یی نظامی

دسترسی و مصاحبه آژانس انرژی اتمی با مهره‌های کلیدی و متخصصان درگیر پروژه هسته‌یی -نظامی رژیم

-و علنی کردن تمام اطلاعات در مورد سپند و کارکردهای آن و هم‌چنین منابع خارجی که به کارکردهای آن کمک کرده‌اند از جمله همکاری رژیم با کره شمالی

 کتاب جدید 52صفحه‌یی تحت عنوان «قلب برنامه اتمی رژیم ایران»
کتاب جدید 52صفحه‌یی تحت عنوان «قلب برنامه اتمی رژیم ایران» 
 
هرگونه اکراه و ممانعت فاشیسم دینی حاکم بر ایران از بازرسیها، تنها مبین این واقعیت است که آخوندها قصد ندارند پروژه بمب‌سازی را کنار بگذارند و تنها دنبال فرصت و موقعیت برای غفلت جامعه جهانی و دستیابی به سلاح هسته‌یی هستند.