قیام ایران- بیش از هزار دستگیری در قیام مرداد ماه

بیشتر دستگیریها توسط لباس شخصی های سپاه و بیت خامنه ای انجام می‌شود

بر اساس گزارشهای رسیده از داخل ایران در جریان قیام مرداد ماه و روزهای بعد از آن دست کم ۱۰۰۰تن از جوانان و قیام آفرینان دستگیر شدند. به اعتراف وزیر کشور ملایان، این قیام ۲۷شهر و ۱۳ استان را در برگرفت (خبرگزاری حکومتی ایرنا-۳۰مرداد). علاوه بر این بسیاری از کسانی که در قیام دی ماه دستگیر و با وثیقه آزاد شده بودند، دوباره دستگیر و به زندانهای طولانی محکوم شده‌اند. در مرداد همچنین در بسیاری از شهرهای دیگر مانند یزد، بهشهر، بیرجند و گناوه شمار زیادی از جوانان به‌ویژه هواداران مجاهدین دستگیر شدند.
بخش عمده دستگیریها توسط لباس شخصی‌های جنایتکار صورت می‌گیرد که زیر کنترل سپاه و بیت خامنه ای هستند. آنها خود را در صفوف تظاهرات جازده و با شناسایی گردانندگان تظاهرات و افراد فعال، و عکس و فیلم گرفتن از آنها، آنها را دورتر از محل تظاهرات یا با یورش به خانه هایشان دستگیر می‌کنند. در برخی شهرها مانند کرج لباس شخصی‌ها با شعارهای انحرافی بخشی از جمعیت را به کوچه ها و خیابانهای خلوت برده و دستگیر می‌کردند.
در بسیاری از موارد قیام آفرینان لباس شخصی‌ها را در صفوف تظاهرات شناسایی کرده و دوربین آنها را گرفته و گوشمالی داده و عکسهای این مزدوران را روی شبکه های اجتماعی توزیع کرده اند.
بسیاری از دستگیرشدگان به خانه های امن و ناشناخته منتقل می‌شوند و توسط پاسداران بازجویی و به‌شدت مورد اذیت و آزار و شکنجه قرار می‌گیرند و سپس به زندانهای رسمی مانند اوین منتقل می‌شوند.
بسیاری از دستگیرشدگان در کرج و تهران به بند۸ زندان گوهردشت منتقل شدند. کسی امکان دسترسی و ارتباط با زندانیان این بند را ندارد. مأموران بند با مأموران سایر بندها فرق دارند و از سازمان زندانها نیستند. بازداشتی را از ابتدا با چشم‌بند به این زندان می برند تا از موقعیت این بند مطلع نشود.
در مرداد به موازات اوجگیری قیام، سردمداران رژیم خشم و وحشت خود را از مجاهدین ابراز کردند. پاسدار محمد کوثری، جانشین قرارگاه موسوم به ثارالله سپاه، گفت: «آمریکا، رژیم صهیونیستی و سعودی‌ها که از مجاهدین پشتیبانی می‌کنند در این خیال واهی به سر می‌برند که مجاهدین برای آنها معجزه می‌کنند». (سپاه نیوز-۱۳مرداد۹۷) و تلویزیون شبکه یک رژیم گفت: «بررسی تحرکات ماههای اخیر نشان می‌دهد عناصر ورشکسته مجاهدین پیاده نظام این سناریو هستند» (تلویزیون شبکه یک رژیم- ۲۱مرداد۹۷).
آخوند احمد سالک، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم، گفت: شعارهایی که داده می‌شود را منافقین از طریق رسانه‌های بیگانه طراحی می‌کنند» (تسنیم، خبرگزاری نیروی قدس- ۱۱مرداد۹۷).
مقاومت ایران عموم مردم به‌ویژه جوانان را به همبستگی با دستگیرشدگان فرا می‌خواند و از شورای امنیت، شورای حقوق بشر و دیگر ارگانهای ذیربط ملل متحد خواستار اقدام فوری برای آزادی همه زندانیان سیاسی به‌ویژه بازداشت‌شدگان قیام و محکومیت رژیم آخوندی به‌خاطر سرکوب وحشیانه تظاهرات مردمی است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۴شهریور۱۳۹۷(۵ سپتامبر ۲۰۱۸)