قیام ایران – ترس و وحشت در سخنان خامنه‌ای درمانده

آخرین سخنان روز گذشته ولی‌فقیه درمانده در میان کودک بسیجیان به‌یقین مهر تائیدی بر وجود بن‌بست برای حاکمیت و نشان از تأثیرات مستقیم قیام مردم میهنمان بر روح و روان نیروهای زهوار در‌رفته رژیم آخوندی را دارد.

وی که توده‌های به‌جان‌آمده را «اغتشاشگر، غافل، جاهل و مزدور» می‌نامید، با وحشتی غیرقابل‌تصور خطاب به بسیجیان می‌گوید: «توصیه من این است مراقب نفوذ دشمن در مجموعهٔ بسیج باشید. خبر دروغ می‌دهند و کشته دروغ معرفی می‌کنند، آمادگی عملی خودتان را حفظ کنید غافلگیر نباید شد در عالم سیاست از این غافلگیری‌ها زیاد پیش می‌آید».

ترجمان این جملات به معنای رفتن پیام انقلاب دمکراتیک حتی به میان خاص‌ترین نیروهای سرکوبگر حکومتی هست. سخن از پیامی آشکار از سوی شورشگران و قیام آفرینان و کانون‌های شورشی در شهرهای میهن است که اکنون در جنگی ناعادلانه و نابرابر با بسیج سرکوبگر و سپاه مردم‌کش قرار دارند.

در این رابطه رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی در پیامی خطاب به دیکتاتوری ولی‌فقیه ازجمله تأکید کرده‌اند: «حرفهای امروز خامنه‌ای از جمیع جهات بیان بن‌بست و درماندگی است و هیچ برون‌رفت و گریزگاهی ندارد.

ترس از ریزش و شقه زیر ضرب قیام خاموشی ناپذیر سراپای خامنه‌ای را به لرزه درآورده و تمام وجودش را مانند شاه در مرحله پایانی رعشه سرنگونی فراگرفته است.

تعادل پیشین بازگشت‌ناپذیر است و زمان به عقب برنمی‌گردد. در تلهٔ سرنگونی افتاده و از هر سو که بچرخد خلاصی ندارد».

همچنین با نیم‌نگاهی به شعارهای مردمی علیه دو ارگان اصلی برای سرکوب جامعه، می‌توان به وجود ترس، بی آیندگی و همچنین عمق تنفر ملی از این دو ارگان مردم و کودک کش رسید.

شعار «بسیجی، سپاهی، دشمن ماشمائید»، «مرگ بر سپاهی، مرگ بر بسیجی» و یا «بسیجی جیره‌خور، آخرشه خوب بخور» که اکنون در سراسر کشور ساری و جاری گردیده، تبلور واقعیتی بنام نبود هرگونه پایگاه اجتماعی برای این ارگان و پایه‌های قدرت اصلی در حاکمیت آخوندی می‌باشند.

سخن از گروهی تادندان‌مسلح و متشکل از کودکان و نوجوانان شبه‌نظامی است که به تقلید از لایش سوم در آلمان و باهدف «تبلیغات به نفع پیشوا، حمایت از جنگ و سرکوب» و همچنین «ارائه خدمات عمومی» سازمان‌دهی گردیده و بدین‌سان به یکی از پایه‌های قدرت برای دیکتاتوری ولی‌فقیه تبدیل‌شده است.

«خامنه‌ای در ادامه و با زدن نعل وارونه می‌افزاید: «بسیجی بودن یعنی مظلوم شدن برای اینکه مظلوم را رهایی ببخشد. دیدید در این قضایای اخیر بسیجی‌های مظلوم خودشان مظلوم واقع شدند، برای اینکه نگذارند ملت، (بخوانیم حاکمیت) مظلومِ یک‌مشت اغتشاشگر غافل یا جاهل یا مزدور بشود. خودشان مظلوم واقع می‌شوند، برای اینکه جلوی ظلم دیگران را بگیرند»

این سخنان اعترافات آشکاری است به نقش سرکوبگرانه بسیج در کشتار مردم بی‌دفاع و بی‌سلاح در شهرهای میهنمان. بدین‌سان خامنه‌ای با بیان این جملات، ناخواسته به حضور کودک بسیجیان، ابعاد و نقش سرکوبگرانه بسیج در خون‌ریزی و زدن تیر خلاص بر سروصورت معترضین و به‌ویژه ابعاد کودک کشی طی سه ماه گذشته اذعان می‌نماید.

در این رابطه نیز شاهد هستیم که چگونه دیکتاتوری مذهبی و به‌ویژه ولی‌فقیه طلسم شکسته برای حفظ قدرت مطلقه خود با پمپاژ صدها میلیارد دلار از سرمایه‌های کشور، این تشکیلات سرکوبگر را در میان کودکان و نوجوانان، با هدف جذب افکار بنیادگرایانه، صدور تروریسم و سرکوب شهروندان راه اندازی نموده است.

خامنه‌ای با تقویت و الویت دادن به چنین نیروهایی تلاش دارد تا آینده نظام اش را تضمین نماید. وجود فرماندهان بلند بالای سپاه در رأس این تشکیلات سرکوبگر که تماماً به بیت خامنه‌ای متصل می‌باشند، مهر تائیدی برای اهدف پلید حکومت است.

همبستگی ملی