قیام ایران – تهدید و فشار علیه خانواده های شهدای آبان ماه

در حالیکه کمتر روزی نیست تا جسد نوجوان و یا جوانان در رودخانه ها و یا دریاچه های کشور پیدا نشود و در حالیکه بسیاری از شهدای قیام طی هفته های گذشته شبانه و بطور مخفیانه از سوی نیروهای امنیتی رژیم آخوندی به خاک سپرده شده اند، سازمان مجاهدین خلق از وجود حداقل «۱۵۰۰ شهید» طی قیام چهار هفته گذشته در ایران خبر داده است.

بنابراین اطلاعات، دیکتاتوری خامنه ای تنها «در استان تهران حداقل ۴۰۰، در کرمانشاه حداقل ۳۲۰، در فارس حداقل ۲۷۰، در خوزستان حداقل ۲۴۰، در اصفهان حداقل ۱۲۰و در البرز (کرج) حداقل ۱۰۰تن» را به شهادت رسانده است.
این وضعیت وخیم انسانی در حالی است که بسیاری از طرف های تجاری رژیم عامدانه به سکوت و بی عملی خود در رابطه با سرکوب خونین در ایران ادامه میدهند. براین سیاق ابواب جمع مماشات که اساسا دل خوشی از «قیام و سرنگونی» ندارند ، خرید زمان را بهترین ابزار برای پاشیدن خاک بر جنایات رژیم اخوندی می دانند.

دراین رابطه خانم مریم رجوی ضمن فرخواندن جامعه بین المللی به وظائف صرفا انسانی خود، برای چندمین بار «از ملل ‌متحد خواستار تشکیل یک هیات بین‌المللی برای تحقیق پیرامون این جنایت بزرگ و بازدید از زندانهای رژیم و دیدار با زندانیان» گردیده اند.

به موازاتت این مجموعه افشاگری ها، رژیم آخوندی نیز فشار بی سابقه ای را بر خانواده های شهدای قیام آغاز کرده است. براساس گزارشات دریافتی دوایر امنیت ، اطلاعات و سپاه سرکوبگر با فراخواندن بسیاری از خانواده های داغدار، از آنان تعهد گرفته اند تا در مورد به گلوله بستن و یا سربه نیست کردن عزیزانشان سکوت اخاذ کنند.
برای نمونه پدر مهدی نیکویی علی آبادی، که از جمله شهدای قیام آبان ماه ۹۸ در معالی آباد شیراز می باشد، پس از احضار به کلانتری این شهر تحت بازجوئی قرار گرفته است.

یک سایت فعالین حقوق بشری در این رابطه گزارش کرده است: «پس از حضور آقای نیکوئی در کلانتری به او گفته‌اند که پرونده ای در خصوص کشته شدن فرزندش گشوده شده است. همچنین به وی وعده داده اند که پس از بررسی پرونده و در صورت «اغتشاشگر» نبودن مهدی نیکوئی به آنها دیه تعلق خواهد گرفت. آقای نیکوئی با رد این درخواست، تنها شناسایی قاتل فرزندش را درخواست کرده است».

چنین نمونه هایی را طی هفته های گذشته در شهرهای خوزستان، کردستان، تهران بزرگ و شیراز نیز بکرات تجربه کرده ایم.
بدین سان مشخص می شود که منظور خامنه ای طلسم شکسته از «رافت»، همان استفاده از شیوه های اعتراف گیری و تحت فشار گذاشتن خانواده های قربانیان برای سکوت می باشد.
همچنین باید به ابعاد روبه رشد دستگیری های کور از سوی دوایر امنیتی رژیم اشاره نمود تا بدین سان پازل سرکوب خونینی که از فردای سخنان ولی فقیه آغاز گردیده، روشن تر گردد.
پیشتر پاسدار تقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت و سیاست خارجی در مجلس حکومتی از دستگیری حداقل «هفت هزار نفر» خبرداده بود.

همبستگی ملی