قیام ایران – راه اندازی چهارمین ارگان اطلاعاتی

دیکتاتوری درمانده ولی فقیه دریک اقدام کاملا تدافعی و در هراس از رشد و گسترش قیام و سرنگونی از راه اندازی طرحی بنام « تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه » خبرداده است.

براین اساس قرار است تا مجلس آخوندی طی روزهای آینده جزئیات این طرح را مورد بررسی و تصویب قرارداده و بدین سان چهارمین ارگان اطلاعاتی و امنیتی در رژیم آخوندی را مهر و موم نماید.

دراین رابطه رسانه حکومتی دیدبان ایران ( ۱۴ مرداد ۱۴۰۲) در مطلبی ضمن ساندویچ کردن خبر با دیگر موضوعات نامربوط، می نویسد: «طرح تأسیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، طرح یک‌فوریتی الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور از دیگر طرح‌های در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی است».

راه اندازی «سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» در حالی است که اکنون در سایه سرکوب و امنیتی نمودن جامعه، رژیم آخوندی دارای 3 ارگان موازی و اطلاعاتی دیگر از جمله « وزارت اطلاعات ، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات فراجا» می باشد.

به یقین راه اندازی این سازمان جدید تنها مبین دو واقعیت در دیکتاتوری ولی فقیه می‌باشد.
نخست نیاز شدید حاکمیت برای هرچه بیشتر امنیتی نمودن و کنترل جامعه جوشان ایران بویژه از فردای شروع قیام در شهرهای کشور و دیگر وجود جنگ قدرت و رقابت میان سازمان های اطلاعاتی در درون رژیم آخوندی است.

برای نمونه در این طرح امنیتی ضمن اعتراف به نکات فوق و وجود رقابت میان ارگان اطلاعاتی رژیم، تاکید گردیده: «در صورت اختلاف در نظرات یا گزارش‌های مراجع و نهادهای امنیتی در موضوعات قضایی یا در پرونده‌های جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی، سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نقش هماهنگ کننده را دارد» و بدسین سان «نظر نهایی» از سوی این ارگان صورت خواهد گرفت.
بدین سان مشخص می‌شود که به چه میزان دوایر اطلاعاتی حکومتی نه تنها به یکدیگر اعتماد نداشته و مکمل هم نمی‌باشند، بلکه همواره تلاش نموده اند تا دست به حذف و یا دست اندازی در روند کاری یکدیگر بزنند.

پیشتر نیز خامنه ای کودک کش در سخنانی، به وجود اختلاف شدید و رقابت های حذفی در میان دوایر اطلاعاتی رژیم اعتراف کرده بود.
وی دراین رابطه طی پیامی به نشست مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، این ارگان های سرکوب و جاسوسی را از «عدم تفاهم» برحذر داشته است.

« خلیفه ارتجاع در پیامش خطاب به آنها نوشت: مسأله اطلاعات یکی از مسائل مهم کشور است و یکی از ضعفهای ما در ارتباط با دستگاههای اطلاعاتی، عدم تفاهم بین این مجموعه‌هاست» ( سایت سیمای آزادی ۳تیر۱۴۰۲)
همچنین در راستای سرکوب جامعه نیز می توان به اهداف تشکیل این سازمان اطلاعاتی اشاره نمود که در بخش وظائف و کارکرد های آن بصراحت آمده است «پیشگیری، کشف، شناسایی و مقابله با توطئه‌ها و فعالیت‌های جاسوسی، خرابکاری، براندازی و ایجاد عوامل نارضایتی در بین مردم» و همچنین مقابله با «اقدامات علیه امنیت ملی در سطح قوه قضائیه و پرونده‌های مورد رسیدگی در این قوه»

واقعیت در دیکتاتوری ولی فقیه آن است که حکومت بدلیل عدم هرگونه پایگاه اجتماعی در هراس از جامعه بسر می‌برد. بدین سان خامنه‌ای درمانده ناچار گردیده تا سالانه بخش بزرگی از بودجه سرانه را برای کنترل جامعه جوشان و قیام آفرینان در ایران هزینه نماید.
بدین سان وی نه تنها دوایر سرکوب مانند بسیج، گشت‌های گوناگون شهری، عملیاتی، شبه نظامی، نیروی انتظامی، گشت های محله محور، لباس شخصی‌ها، طلاب حکومتی و یا سپاه پاسداران، بلکه دوایر اطلاعاتی گوناگون را نیز برای حفظ حاکمیت به خدمت خود گرفته است.
همبستگی ملی