قیام ایران – شماره ۳۰- شمار شهیدان قیام از ۳۰۰، مجروحان از ۴۰۰۰ و دستگیرشدگان از۱۰۰۰۰ تن گذشته است

فراخوان خانم رجوی به ملل متحد برای فرستادن هیاتهای تحقیق به ایران

سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کرد فاشیسم دینی حاکم بر ایران بیش از ۳۰۰ تن از قیام آفرینان را در شهرهای مختلف کشور به شهادت رسانده است. شمار واقعی شهیدان بسا بیشتر است و رژیم در صدد پنهان کردن ابعاد جنایات هولناکش می باشد. پیکر بسیاری از شهیدان بصورت دستجمعی از بیمارستانها و یا از محل شهادت آنها توسط پاسداران و دیگر نیروهای سرکوبگر به محلهای نامعلومی منتقل شده است.

شمار مجروحان قیام سراسری از ۴۰۰۰ تن بیشتر است و شمار دستگیر شدگان و بازداشتی ها از ابتدای قیام تا کنون در ۱۶۵ شهر از ۱۰۰۰۰ تن گذشته است. موج دستگیریها ادامه دارد و اخبار و آمار آن تدریجاً فاش میشود. زندانهای تهران از جمله زندان اوین و زندان فشافویه مملو از بازداشت شدگان است و با کمبود شدید جا مواجه هستند. وضع در برخی شهرها از این هم بدتر است و زندانیان در مراکز سپاه و نیروی انتظامی و در ساختمانهای حکومتی نگهداری میشوند.

 خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران کشتار تظاهرکنندگان را از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت توصیف کرد و شورای امنیت ملل متحد و دولت‌ها و مجامع بین‌المللی مدافع حقوق بشر را به اقدام برای توقف فوری کشتار و سرکوب و آزادی زندانیان فراخواند و تاکید کرد از آنجا که بازداشت شدگان در معرض شکنجه و اعدام قرار دارند ملل متحد باید سریعا هیأت‌های تحقیق به ایران اعزام کند. خانم رجوی افزود سردمداران این رژیم بخاطر جنایت علیه بشریت باید در برابر عدالت قرار گیرند. سکوت و بی عملی در برابر جنایت علیه بشریت، هم نقض کنوانسیونها و قوانین و استانداردهای بین المللی است و هم مشوق رژیم در ادامه جنایت و گسترش آن در منطقه است.

 اسامی ۹۹ تن از شهیدان بشرح زیر اعلام شده است:

 1. تهران                         مینا شیخی
 2. تهران                         گلناز سمسامی
 3. تهران فریدون کاظمی
 4. تهران                             سجاد باقری
 5. تهران                         علی بهبودی
 6. تهران – اسلامشهر ایمان رسولی
 7. تهران – اسلامشهر محسن جعفرپناه
 8. تهران – اسلامشهر آرش کهزادی
 9. تهران – اسلامشهر محمدمهدی حقگوی
 10. تهران – شهریار             رضا حسن وند
 11. تهران – شهریار             ابراهیم محمد پور
 12. تهران – شهریار             آزاده ضربی
 13. تهران – شهریار             مهدی پاپی
 14. تهران – شهریار             حسین قدمی
 15. تهران – شهریار             مهدی دائمی
 16. تهران – شهریار             احسان شیری
 17. تهران – شهریار             میلاد نجهوند
 18. تهران -شهریار …….مومنی
 19. تهران- شهریار علی الله امینی
 20. تهران- شهریار قاسم رضایی
 21. تهران- شهریار یارمحمدی
 22. تهران – بهارستان             فاطمه حبیبی
 23. تهران – بهارستان             گل آقا نوری
 24. تهران- قدس حسین شهبازی
 25. تهران- قدس جواد بابایی
 26. تهران- قدس …علیزاده (مرد)
 27. اهواز                         محمد رضا عسافی زرگانی
 28. اهواز                         حمزه سواری
 29. اهواز                         میثم مجدم
 30. بهبهان                         محمد حسین قنواتی
 31. بهبهان                         مهرداد دشتی زاده
 32. بهبهان                         احسان عبدالله نژاد
 33. بهبهان                         محمود دشتی زاده
 34. بهبهان                         احمد حشم دار
 35. بهبهان                         شبنم دیانی
 36. بهبهان                         …….تدین
 37. بهبهان                         فرزاد انصاری ( فرزاد تز می پور )
 38. ماهشهر                        خانم عتقی
 39. خرمشهر                         میثم منیعات
 40. خرمشهر                         میلاد حمیداوی
 41. خرمشهر                         میثم عبدالوهاب عدگی پور
 42. خرمشهر                         خالد منیعات
 43. خرمشهر                         علی غزلاوی
 44. خرمشهر ابراهیم مطوری
 45. خوزستان هادی قربانی
 46. شوشتر                         احمد موسوی جعاوله
 47. آبادان                         علی بغلانی
 48. ماهشهر                         ….حطاوی
 49. ماهشهر                         قاسم باوی
 50. ماهشهر                         محمد خالقی
 51. ماهشهر                         عدنان هلالی
 52. ماهشهر                         مجتبی عبادی
 53. ماهشهر                         منصور دریس
 54. ماهشهر                         عباس(رضا) عساکره
 55. ماهشهر                         احمد خواجه آلبوغلی
 56. ماهشهر                         محمد خالدی
 57. ماهشهر                         علی خواجه آلبو علی
 58. شیراز -کلار             رسول قویمی
 59. شیراز                         مهدی نکویی علی آبادی
 60. شیراز                         رضا جعفری
 61. شیراز                         مجید هاشمی
 62. شیراز                         عبدالله قویمی
 63. شیراز                        …..پارسایی
 64. شیراز                        …..پارسایی
 65. شیراز جانفشان اسدی
 66. گرمسار حسن طاووسی
 67. سنندج                         مظفر صیفی
 68. بوکان             شلیر دادوند
 69. بوکان                         هیوا نادری
 70. سنندج                         علی بغلانی
 71. سیرجان                         روح الله نظری فتح آبادی
 72. مریوان            مهران تاک
 73. مریوان            بهروز ملکی
 74. مریوان            عثمان نادری
 75. مریوان            دانیال استواری
 76. مریوان             ادریس بیواره
 77. مریوان                         عثمان احمدی
 78. مریوان                         آرین رجبی
 79. جوانرود                         حمزه نقدی
 80. جوانرود                         یونس هوشنگی
 81. جوانرود                         کاوه رضایی
 82. جوانرود                         جبار تجاره
 83. جوانرود                         سلمان رحمانی
 84. جوانرود                         کاوه محمدی
 85. جوانرود                         ابراهیم مرادی
 86. جوانرود                         ….عزیز (کارمند شهرداری)
 87. جوانرود                         مبین عبداللهی
 88. جوانرود                         عمران ولیدی
 89. کرمانشاه                         مظفر ظهیری
 90. کرمانشاه                         نادر بیرانوند
 91. کرمانشاه                         محمد میرزایی
 92. کرمانشاه                         مظفر وطن دوست
 93. کرمانشاه یونس عزتی
 94. کرمانشاه مصطفی فرزامی
 95. کرمانشاه نادر بیژنوند
 96. کرج                         شهرام معینی
 97. کرج-مهر شهر حمید رسولی
 98. البرز- فردیس آشور کلنا (هموطن مسیحی )
 99. تبریز                         علی حسینی

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲ آذر ۱۳۹۸(۲۳ نوامبر ۲۰۱۹)