قیام ایران – شماره ۶۶-اسامی ۱۴ تن دیگر از شهیدان قیام سراسری مردم ایران

شکنجه بازداشت شدگان برای شرکت در شوهای تلویزیونی

سازمان مجاهدین خلق ایران اسامی ۱۴ تن دیگر از شهیدان قیام سراسری مردم ایران را منتشر کرد. به این ترتیب تا کنون اسامی ۶۱۵ تن از شهیدان سرفراز قیام آبان منتشر شده است. این در حالیست که رژیم آخوندی در وحشت از عواقب بین المللی و داخلی جنایت علیه بشریت به تلاشهای خود برای پنهان کردن شمار واقعی شهیدان، مجروحان و دستگیر شدگان ادامه میدهد.

بنا برگزارشهای دریافتی، بازجویان و شکنجه گران بسیاری از زخمی ها را قبل از بهبود از بیمارستان به زندان منتقل کرده و تحت شکنجه قرار میدهند. بسیاری از زندانیان قیام از جمله در شیراز تحت فشار قرار دارند تا درشوهای تلویزیونی علیه قیام و مقاومت ایران شرکت کنند.
اسامی ۱۴ شهید دیگر قیام:
1.    تهران – حسن دوست
2.    تهران – بهنام کاشی
3.    تهران – یاشار کیان ارثی
4.    تهران بومهن – بهروز فلاح
5.    تهران-شهریار – هدایت الله حمید
6.    شیراز – مهدی سلوکی
7.    شیراز – امیر رودگری
8.    شیراز – رضا دهقان
9.    شیراز – مصطفی زمانی
10.    صفاشهر – محمد حسین نظری
11.    ساوه – محمد علی بهرامی
12.    اصفهان – مجید رضایی
13.    اصفهان – …رحیمی
14.    اصفهان – … آراسته

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۸ دی ۱۳۹۸ (۲۹ دسامبر ۲۰۱۹)