قیام دانشجویان در ایران

دانشجویان و مردم تهران با شعارهای مرگ بر اصل ولایت فقیه و مرگ بر خامنه ای دست به تظاهرات زده و خواستار سرنگونی فاشیسم دینی شدند.

تظاهرات دانشجویان دانشگاه امیر کبیر که گروه کثیری از مردم به آنها پیوسته اند به خیابانهای اطراف کشیده شده است. هزاران تن در خیابان حافظ و اطراف آن با شعارهای ”کشته ندادیم که سازش کنیم رهبر قاتل را ستایش کنیم”، ” مرگ بر دیکتاتور”، ”مرگ بر دروغگو”، ”نترسید نترسید ما همه با هم هستیم”، ”مرگ بر این ولایت – این همه سال جنایت”، «ننگ ما، ننگ ما، رهبر الدنگ ما»، ”به من نگو فتنه گر فتنه تویی ستمگر”،”۱۵۰۰ نفر کشته ابان ماست”، ”سلیمانی قاتله رهبرشم قاتله” دست به اعتراض زده اند.

نیروهای سرکوبگر به تظاهرکنندگان حمله کرده و گاز اشک آور شلیک کرده و درهای دانشگاه را به روی دانشجویانی که هنوز در دانشگاه بودند بستند. دانشجویان دختر به مقابله با یگان ویژه پرداخته و با شعارهای بیشرف بیشرف به آنها تهاجم کردند. تظاهرکنندگان همچنین تصاویر منحوس پاسدار جنایتکار قاسم سلیمانی را پاره کردند.

همزمان گروه کثیری از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف دست به تظاهرات زدند. آنها شعار میدهند ”مرگ بر خامنه ای” ”خامنه ای قاتله ولایتش باطله”، ”مرگ براصل ولایت فقیه”، ”اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا”، ”فرمانده کل قوا استعفا استعفا”، ”سپاه جنایت می کند، رهبر حمایت می کند”، ”دشمن ما همین جاست دروغ می گن آمریکاست” ”می کشم می کشم آنکه برادرم کشت”، ”خامنه ای حیا کن مملکتو رها کن” و ”ننگ ما ننگ ما – رهبر الدنگ ما”. نیروهای سرکوبگر در وحشت از پیوستن مردم به دانشجویان درهای دانشگاه شریف را بستند که دانشجویان به خیابانها سرازیر نشوند.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، به دانشجویان و مردم بپاخاسته درود فرستاد و عموم مردم و جوانان را به حمایت و همبستگی با آنان فراخواند و از جامعه بین المللی خواهان محاکمه و مجازات مسئولان جنایت بزرگ سرنگون کردن هواپیمای مسافری شد. مقصر اصلی خامنه ای فرمانده کل قوا، روحانی رییس جمهور و سرکردگان سپاه پاسداران است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۱ دی ۱۳۹۸ (۱۱ ژانویه ۲۰۲۰)