قیام سراسری – شماره ۳۸ انتشار اسامی ۲۷تن دیگر از شهیدان قیام شامل ۲۱شهید سرفراز دیگر قیام زاهدان

سازمان مجاهدین خلق ایران ظهر امروز ۱۵مهر، اسامی ۲۷تن دیگر از شهیدان قیام سراسری مردم ایران علیه فاشیسم دینی را منتشر کرد. ۲۱تن از این شهیدان قهرمان از هموطنان بلوچ هستند که در قیام زاهدان خون فشان در جمعه ۸مهر به‌دست جانیان خامنه‌ای به‌قتل رسیدند. به این ترتیب تاکنون اسامی ۸۶تن از شهیدان قیام مردم زاهدان منتشر شده که شماری از آنها کودک هستند.

خانم مریم رجوی در آستانه چهارمین هفته قیام گفت خون شهیدان سرفراز، جوانان و نوجوانان برومند از کردستان و لرستان و آذربایجان تا سیستان و بلوچستان و از مازندران و گیلان و تهران تا کرمان در فریاد مرگ بر خامنه‌ای میلیون‌ها ایرانی در چهارگوشه میهن اسیر شعله‌ور است و عزم مردم برای ادامه قیام تا وصول به آزادی را جزم‌تر می‌کند. وی شورای امنیت و اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را به اقدام فوری برای توقف کشتار و خون‌ریزی توسط رژیم و آزادی زندانیان قیام فراخواند.

اسامی ۲۷تن دیگر از شهیدان قیام:

 1. محمد زارعی سنقر شهادت ۳۰شهریور ۱۴۰۱
 2. کنعان آقایی کرج شهادت ۳۱شهریور ۱۴۰۱
 3. محمود کشوری کرج شهادت ۲مهر ۱۴۰۱
 4. پویا رجب نیا بابل شهادت ۹مهر ۱۴۰۱
 5. احسان خان محمدی تهران شهادت ۹مهر ۱۴۰۱
 6. نمیا شفیق دوست ارومیه شهادت ۱۳مهر ۱۴۰۱
 7. امید شهنوازی زاهدان شهادت ۸مهر ۱۴۰۱
 8. متین قنبر زهی گرگیج زاهدان شهادت ۸مهر ۱۴۰۱
 9. سدیس کشانی زاهدان شهادت ۸مهر ۱۴۰۱
 10. موسی دویرا زاهدان شهادت ۸مهر ۱۴۰۱
 11. عمران حسن زهی زاهدان شهادت ۸مهر ۱۴۰۱
 12. محسن گمشادزهی زاهدان شهادت ۸مهر ۱۴۰۱
 13. محمدعلی اسماعیل زهی (شه بخش) زاهدان شهادت ۸مهر ۱۴۰۱
 14. اسماعیل آبیل زاهدان شهادت ۸مهر ۱۴۰۱
 15. موسی آنشینی زاهدان شهادت ۸مهر ۱۴۰۱
 16. مهدی آنشینی زاهدان شهادت ۸مهر ۱۴۰۱
 17. مجید بلوچ زهی (شه بخش) زاهدان شهادت ۸مهر ۱۴۰۱
 18. جواد پوشه زاهدان شهادت ۸مهر ۱۴۰۱
 19. عبدالصمد ثابتی زاده (شاهو زهی) زاهدان شهادت ۸مهر ۱۴۰۱
 20. عبدالغفور دهمرده زاهدان شهادت ۸مهر ۱۴۰۱
 21. عبدالمنان رخشانی زاهدان شهادت ۸مهر ۱۴۰۱
 22. بلال رخشانی زاهدان شهادت ۸مهر ۱۴۰۱
 23. امید سارانی زاهدان شهادت ۸مهر ۱۴۰۱
 24. جابر شیروزهی زاهدان شهادت ۸مهر ۱۴۰۱
 25. سلیمان عرب زاهدان شهادت ۸مهر ۱۴۰۱
 26. غلام نبی نوتی زهی زاهدان شهادت ۸مهر ۱۴۰۱
 27. وحید هوت زاهدان شهادت ۸مهر ۱۴۰۱

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۵مهر ۱۴۰۱ (۷ اکتبر۲۰۲۲)