قیام کشاورزان – شلیک به چشم کودکان

با گذشت چند روز از سرکوب خونین قیام کشاورزان دلیر در اصفهان توسط گارد ویژه، بسیج و سپاه پاسداران، اکنون ابعاد هرچه بیشتری از زدن تیر خلاص بر سر و صورت معترضین بویژه کودکان، جوانان و زنان میهن‌مان روشن ترگردیده است.

دراین رابطه شبکه های اجتماعی مملو از تصاویر و یا ویدئوهای منتشر شده از داخل کشور می باشند که در آنها بخوبی می توان دست خط خامنه ای برای این سرکوب خونین را مشاهده نمود. 
شلیک مستقیم تیر با تفنگ های شاتگان به صورت قیام آفرینان بحدی بوده است که بسیاری از معترضین اکنون بینایی خود را از دست داده اند. دراین راستا نیز بنابرگزارشات دریافتی، بیمارستان های شهر مملو از زخمی شدگانی است که بدن آنها مملو از گلوله، بویزه گلوله های ساچمه ای می باشند.

ابعاد سرکوب خونین در اصفهان علیه کشاورزان دردمند به یقین زخمی عمیق دیگری بر روح و روان جامعه ما باقی گذاشته است. این همان نقطه تنفرجامعه از دیکتاتوری خون ریز ولی فقیه می باشد که با اهرم سرکوب، دستگیری و کشتار تلاش دارد تا خواسته های بحق جامعه برای آب، نان، رفاه اجتماعی، عدالت و آزادی را با گلوله پاسخ دهد.

یک رسانه حکمتی ضمن اعتراف به عمق تنفر و وجود روحیه انقلابی در میان تظاهرکنندگان به نقل از استاندار سابق رژیم در این شهر می نویسد: «برخورد خشن برای آرام کردن تظاهرات یا ناآرامی‌ها، معمولاً نتیجه معکوس به‌دنبال دارد. به‌شخصه برای همین برخوردی که با معترضان در اصفهان صورت گرفت، نگران هستم. این اقدامات، تبعات ناگواری را به‌دنبال خواهد داشت». (سایت حکومتی بهار ۱۱ آذر ۱۴۰۰)

واقعیت در این میان آن است که خامنه ای برای تقابل با رشد و نمو اعتراضات مردمی دو راهکار دارد. نخست تن دادن به خوسته های آنان و عقب نشینی از سیاست های مخرب رژیم در تمامی زمینه ها و دیگری سرکوب خونین. 

وی به مانند تمامی دیکتاتورها در آخرین روزهای حیات، راهکار دوم را انتخاب کرده است. براین منطق نیر جامعه در هر حرکت اعتراضی رادیکال تر شده و قدم های جدی تری برای سرنگونی نظام آخوندی بر می دارد.

همچنین وجود یک نیروی پیشتاز و سازمان داده شده در هیبت کانون های شورشی با استراتژی قیام و سرنگونی نیز در این میان کاتالیزاتور بوده و نقش ویژه ای برای رشد جنبش ایفا می کند، واقعیتی که دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی رژیم بخوبی برآن واقف بوده و روزانه نسبت به رشد و مقبولیت مجاهدین در جامعه هشدار می دهند. 
 
این کارگزار توسری خورده باند قلابی اصلاح طلب در ادامه به وجود این واقعیت ملموس در کف خیابان ها با این جمله که «ممکن است که یک سری از افراد مسئله‌دار یا معتقدین به براندازی از این صحنه‌ها سواستفاده کنند» ، اذعان کرده و سپس می افزاید: «اگر اینکه فرضا در شبکه‌های ماهواره‌ای، خبری از اعتراضات پخش شد، نمی‌توان گفت که پس معلوم می‌شود این اعتراضات به تحریک رسانه‌های معاند صورت گرفته است. باید ریشه‌های اجتماعی قضیه روشن شود و اگر غیر از این باشد، جمع کردن اعتراضات، صرفا به معنای پاک کردن صورت مسئله خواهد بود».

همبستگی ملی