كشتن رفیق حریری به دستور خامنه ای با طراحی قاسم سلیمانی توسط شعبه لبنانی سپاه انجام شد

كشتن رفیق حریری به دستور خامنه ای با طراحی قاسم سلیمانی توسط شعبه لبنانی سپاه انجام شد. خامنه ای ۱۰ سال پیش تهدید كرد این دادگاه فرمایشی است و هر حكمی بدهد مردود است.

حكم دادگاه ویژه ملل متحد برای لبنان پس از ۱۵ سال در شرایطی صادر می‌شود كه رژیم آخوندها، نیروی تروریستی قدس سپاه پاسداران و حزب‌الشیطان در لبنان طی این مدت از هیچ تلاشی برای رد پاك كردن و كارشكنی در مسیر تحقیقات دادگاه فروگذار نكردند و همه امكانات دیپلماتیك، اقتصادی و تروریستی خود را در این خصوص به كار گرفتند. از جمله، افراد مظنون و عاملان و آمران جنایت را مخفی و پنهان كردند و از تحویل متهمان به دادگاه خودداری كردند و حتی اجازه بازپرسی از آنها را هم ندادند.
با اینهمه، حکم دادگاه برغم همه محدودیتها و كارشكنی ها، جای هیچ تردیدی باقی نگذاشت كه جنایت بزرگ به دست حزب الشیطان انجام شده كه جز بخشی از سپاه پاسداران آخوندهای حاكم بر ایران است.
خامنه ای ۱۰ سال پیش سیاست و عملكرد رژیم در رابطه با این دادگاه را به صراحت اعلام كرد.خامنه ای در ۲۹ آذر ۱۳۸۹ در ملاقات با امیر قطر با وقاحت این دادگاه را تهدید کرد و گفت :«این دادگاه دادگاهی فرمایشی است و هر حكمی بدهد مردود است و امیدواریم طرف‌های تأثیرگذار و دخیل در لبنان بر اساس عقل و حكمت عمل كنند تا این موضوع به یك مشكل تبدیل نشود».
واقعیت به روشنی این است كه ترور رفیق حریری نخست‌وزیر پیشین لبنان به دستور شخص خامنه ای صورت گرفت،توسط قاسم سلیمانی طراحی و برنامه ریزی شد، و بخشی از طرح كلی رژیم آخوندها برای سلطه كامل بر لبنان بود.
حكم دادگاه یکبار دیگرنشان میدهد كه تنها راه حل، خلع ید از رژیم ایران در لبنان و کوتاه کردن دست سپاه پاسداران و بخش لبنانی آن از مقدرات این كشور است.این بعهده شورای امنیت ملل متحد، اتحادیه اروپا و همه طرفهایی است كه خواهان صلح و امنیت و آرامش در لبنان و خاورمیانه هستند.

كمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران
۲۹ مرداد ۱۳۹۹ (۱۹ اوت ۲۰۲۰)