كوره هاي آدم سوزي بشار اسد

وزارت خارجة آمريكا با ارائة گزارش جديدي دربارة جنايات وحشيانة ديكتاتور خونريز سوريه اعلام كرد، رژيم اسد براي مخفي‌كردن كشتار جمعي زندانيان، در زنداني در شمال دمشق، يك كورة آدم‌سوزي به راه انداخته است.

بنا به اين گزارش كه در يك كنفرانس مطبوعاتي توسط استوارت جونز معاون وزير خارجة آمريكا در امور خاورنزديك اعلام شد، رژيم اسد به‌طور سيستماتيك اجساد اعدام‌شدگان زندان صيدنايا در شمال دمشق را با هدف حذف شواهد جنايت عليه بشريت، از بين مي‌برد.

استوارت جونز، گفت، رژيم اسد اكنون در سطح جديدي از شقاوت غوطه‌ور شده است…. اين رژيم در زندان صيدنايا ، 70 زنداني را در سلول‌هايي كه گنجايش 5 زنداني را دارد حبس كرده و روزانه 50 تن را اعدام مي‌كند.

وي افزود: ما اعتقاد داريم كه ساخت اين كورة آدم‌سوزي تلاشي براي پوشاندن ميزان كشتارهاي جمعي است كه در زندان صيدنايا رخ مي‌دهد.

وزارت خارجة آمريكا در گزارش خود، بر همدستي تمام‌عيار فاشيسم ديني حاكم بر ايران در جنايات جنگي اسد تأكيد كرد و گفت كه چنين جنايت‌هايي، با حمايت بي قيد و شرط رژيم آخوندي صورت گرفته است.

عفو بين‌الملل طي گزارشي در ماه فوريه اعلام كرده بود كه طي 5 سال، 13 هزار تن در زندان صيدنايا اعدام شده‌اند.

نيكي هيلي سفير آمريكا در ملل متحد با صدور بيانيه‌يي دربارة افشاي كورة آدم‌سوزي رژيم اسد، گفت «تلاش براي مخفي‌كردن كشتارهاي جمعي در كورة آدم‌سوزي اسد، يادآور بدترين تعرض عليه بشريت در قرن بيستم است».

وي با تأكيد بر همدستي رژيم آخوندي در جنايات بشار اسد، اضافه كرد كه اين رژيم مسئوليت سنگيني را در قبال جنايات اسد، از جمله آدم‌ربايي، شكنجه، كشتارهاي فراقضايي، حملات هوايي، بشكه‌هاي انفجاري و حملات شيميايي، بر عهده دارد.

در پي انتشار گزارش وزارت خارجة آمريكا دربارة كورة آدم‌سوزي رژيم اسد، فرانسه به تحقيقات بين‌المللي دربارة زندان صيدنايا فراخوان داد و بر لزوم قرار دادن عاملان اين جنايت‌ها در برابر عدالت تأكيد كرد.