لشکر کشی «مقام معظم» به قم

مهرداد هرسینی

سکوت خواص و بویژه زدن دست رد از سوی آخوند های دانه درشت به دیکتاتوری عنان گسیخته  درقم مبنی عدم  تائید صدور احکام اعدام براساس « محاربه» و به تبع آن « منافق» نامیدن معترضین , اکنون میدان را برای ولی فقیه « یک شبه »  هرچه تنگ تر نموده است.

یک دلیل برای این واقعیت همان لشکر کشی مقام معظم به این پایگاه سنتی آخوندها و عربده های « مرگ بر منافق» , با هدف مرعوب نمودن « خواص» طی روزهای گذشته می باشد.

خامنه ای کودک کش با بسیج گسترده و بکارگیر تمامی اهرم ها در سپاه مردم کش پاسداران, اطلاعات , امامان جمعه  و یا بسیج سرکوبگر تلاش نمود تا با محمل  انتشار مجموعه ای عظیم از کاریکاتور ها علیه « عمود خیمه نظام » و با ایجاد فضائی تصنعی , « مشت بردهان » خواص به سکوت رفته بکوبد.

دراین رابطه خرچنگ نظام ولایت , آخوند احمد خاتمی اعتراف کرده است : « مسئله ما در این اجتماع اهانت و هتاکی روزنامه‌ای ورشکسته و کوچک نیست؛ بلکه مسئله این است که تمام استکبار و دشمنان انقلاب اسلامی در برابر ایران اسلامی با همه توان و ابزارهای خود ایستاده‌اند». ( خبرگزاری نیروی تروریستی قدس , تسنیم 18 دیماه 1401)

بدین سان مشخص می شود که ولی فقیه کدرمانده هدفی بجز مرعوب نمودن حوزه علمیه که بخش بزرگی از آن اکنون علیه خامنه ای « شاخ » شده است , در سر نداشته.

سخن از عدم وجود هرگونه پایگاه فقهی در میان آخوند های چهار ستاره است که طی گذشت چهارماه از قیام ها , با سکوت و عدم همکاری با دستگاه سرکوب رژیم  , به « استخوانی » در گلوی دیکتاتوری ولی فقیه تبدیل شده اند.

موضع گیری های علنی از سوی این بخش از آخوند های سنتی علیه صدور احکام « محاربه » , به یقین ترجمان به تمسخر گرفتن خامنه ای و دستگاه قضائیه وی از منظر فقه سنتی می باشد.

خاطرمان هست که خامنه ای به هنگام رهبر شدن از سوی رفسنجانی و در حالی که شرط «مرجعیت» که در قانون اساسی مصوب 1358  برای ٔ رهبری را نداشت ,  اینگونه به عدم وجود هرگونه پایگاه فقهی خود اعتراف کرده بود : « باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال [رهبری] کسی مثل بنده در آن مطرح شود».

همچنین ابعاد وخامت اوضاع برای خامنه ای بحدی است که حتی روسای سابق قوای سه گانه بویژه روسای  جمهور , وزرای و معاونان اسبق در دوایر دولتی و حکومتی  , استانداران و فرمانداران نیز اکنون  وی را به  چشم یک بیمار طاعونی دیده و از هرگونه نزدیکی به  « مقام معظم رهبری» بجد پرهیز می کنند.