لیست گذاری سپاه نیازمند به رای هیچ دادگاهی نیست

 مهرداد هرسینی

این چند خط برسد بدست آقای جوزف بورل , مسئول سیاست خارجی در اتحادیه اروپا 

شوربختانه شورای وزیران در اتحادیه اروپا بعنوان عالی ترین مرجع برای تصمیم گیری های کلان در این قاره 500 میلیونی , امروز ضمن تحریم 37 فرد حقیقی و حقوق در دیکتاتوری ولی فقیه , اجالتا  از لیست گذاری سپاه مردم کش پاسداران خودداری نمود. 

دراین رابطه جوزف بورل , مسئول سیاست خارجی در این اتحادیه و طرف حساب رژیم آخوندی در تمامی مناسبات , از جمله گفته است : « شناسایی سپاه به عنوان سازمان تروریستی خارجی از سوی اتحادیه اروپا، اقدامی نیست که بدون تصمیم دادگاه انجام شود»!!

وی سپس موضوع را برای آسایش خیال خامنه ای دو قبضه کرده و می افزاید : « نمی‌توانید بگویید چون از شما خوشم نمی‌آید پس تروریست هستید»!!

این جملات به اندازه کافی گویای واقعیتی بنام آخرین تتمه های سیاست مخرب مماشات با رژیم کودک کش ولی فقیه می باشند, زیرا درراستای آوردن  ادله برای لیست گذاری سپاه مردم کش , کافی است تا متولیان این سیاست سرکی به شرق اروپا و مشارکت مستقیم نیروی تروریستی قدس و سپاه پاسداران با ارسال پهپاد های جنگی و یا موشک , با هدف  کشتار مردم بی دفاع اوکرائین زده , تا شاید قدری عرق شرم بر پیشانی مبارک شان بنشیند.

براستی زمانیکه اتحادیه اروپا بطرز ناعادلانه و در یک زدو بند با رژیم آخوندی , سازمان  مجاهدین خلق را در لیست گروهای تروریستی قرار داد, آیا دادگاهی بیطرف در جای جای این گیتی , « تصمیم » و یا « حکمی» در این رابطه صادر کرده بود؟

پاسخ به این سوال منفی است و دیدیم که مقاومت ایران پس از یک دهه کارزار قانونی , چگونه تشت رسوایی این ساخت و پاخت  را برسر متولیان آن خراب نمود , تاجائیکه طرف های نفتی و تجاری خامنه ای سرانجام ناچار گردیدند تا ضمن عقب نشینی , به اشتباه خود نیز اعتراف نمایند.

واقعیت در خصوص لیست گذاری سپاه مردم کش پاسداران آن است که اساسا نیازی به آوردن ادله و یا حکم قانونی برای آن نیست , زیرا بقول معروف آنچه که عیان است , چه حاجت به بیان است.

عدم لیست گذاری سپاه مردم کش به یقین توهینی آشکار به جامعه دردمند ایران و بویژه بازماندگان و قربانبان تروریسم و سرکوب و ناب ولایت می باشد.

ملاک اعمال و کردار تروریستی این جریان مافیایی است که اکنون نه تنها مردم ایران را به بند کشیده , بلکه ازشرق آسیا تا  خاورمیانه و شاخ آفریقا , اروپا و آمریکای جنوبی دست به ترور , آدم ربایی , بمب گذاری ,  توزیع مواد مخدر ,جنگ و صدور بنیادگرایی و نیز تسلیح گروه های تروریستی  می زند.