« ماله کش اعظم » به صحنه آمد!!

مهرداد هرسینی

به یقین به صحنه آمدن جواد ظریف , وزیر خارجه سابق در دیکتاتوری ولی فقیه , آنهم پس از سکوتی دوساله , بخش دیگری  از سناریوی خامنه ای درمانده برای « چهره سازی» و « ژست مخالت سرایی» در درون این نظام کودک کش را دارد.

یک دلیل برای این ادعا , همان وجود سرنخی از کارشناس اطلاعات در این پنل بعنوان « مجری» برنامه می باشد.

بدین سان رژیم آخوندی بخوبی نشان داد که راه اندازی چنین به اصطلاح « بحث و گفتگو» های 6 ساعته !!  صرفا با هدف « سرکار گذاشتن » افراد و نیروهای درمانده ای است که دربدر به دنبال « خس و خاشاک » در درون این نظام پوسیده می گردند, تا بدین سان یکبار دیگر سیاست شکست خورده « اصلاح طلب و اصول گرایان » قلابی  با هدف منحرف نمودن اذهان عموم از امر سرنگونی را علم نمایند.

سایت وابسته به وزارتخارجه رژیم بنام « عصر ایران » ( 18 خرداد 1402) و  در فردای ای پنل قلابی بند را لو داده و ناخواسته به این طرح حکومت اینگونه اعتراف نموده است : « چه موافق سخنان ظریف باشیم و چه نه (‌این نویسنده البته به طیف اول تعلق دارد) دو نکته را کسی نمی‌تواند انکار کند: اولی تسلط او بر بحث و کلمات و زبان بین‌المللی است و دومی ایران‌دوستی غیر شعاری فارغ از نگاه ایدیولوژیک».

 ایران دوستی نیز از نگاه دوایر حکومتی و فلسفه فکری حاکمیت , به معنای « ولایت دوستی »  و سرسپردگی به دیکتاتور خون ریزو عنان گسیخته در خیابان پاستور می باشد که آن را بدلیل روند اجتماعی و پشت کردن مردم به ارتجاع هار مذهبی, اکنون  در زرورق « فارغ از نگاه ایدئولوژیک »  بسته بندی می نمایند.

همچنین دوایر اطلاعاتی و امنیتی در سپاه مردم کش پاسداران در حالی جواد ظریف را به میدان فرستاده اند که حاکمیت بدلیل شکست سنگین اجتماعی از  فردای راه انداختن حمام خون , کشتار قیام آفرینان  , اعدام اسیران قیامی و یا دستگیری قریب صد هاز نفر طی ماه های گذشته , نیازمند جدی برای تقابل با عمق تنفر عمومی از رژیم می باشد.

بدین سان اتا ق های فکر خامنه ای کودک کش یکی از راهکار ها را در میدان دادن به عناصری که گوئیا با حکومت یکدست ولی فقیه « شکاف» دارند , جستجو می نمایند.

سخنان ظریف این نماینده دیکتاتوری مذهبی در کلاپ هاوس و بیان تاریخ و گفته های بکرات تکرار شده , که بسیاری از انها را می توان  صفحات اینترنتی یافت , تماما تلاشی برای چهره سازی و شخصیت سازی های کاذب از سوی حکومت آخوندی می باشد.

مطلب فوق وی را عامدانه و اینگونه به تصویر کشیده است : « خود ظریف هم در این صحبت‌ها نسبت به ظریف قبل ارتقا یافته است. برخی بر او انتقاد می‌کردند که بیش از آن که سیاست‌گذار و نظریه‌پرداز باشد کارگزار و مجری است

بدین سان  ماله کش اعظم نظام طی این برنامه پیش نویس شده  بجد در تلاش بود تا سخنی و یا کلمه ای بکار نگیرد که به « تحریک » و یا  « حمایتی » از قیام مردم ایران و تنفر اجتماعی از حاکمیت ضریب زده و یا آن را بنوعی « مشروع » جلوه دهد.