مخاطب پاسدار قالیباف که بود؟

تازه ترین سخنان پاسدار قالیباف، رئیس قوه مقننه در دیکتاتوری ولی فقیه به یقین نشان از وجود شکاف و شدت گرفتن جنگ قدرت در درون باند حاکم و همچنین تیغ کشی علیه شخص اول نظام را دارد.
وی نخست ضمن کشیدن شمشیر علیه دولت آخوند جلاد ابراهیم رئیسی بصراحت وی را مسئول بروز بحران های اقتصادی، رکود تولیدی و نیز مالی برای رژیم آخوندی معرفی نمود.
پاسدار قالیباف در این رابطه می گوید: « ارز حتماً یک متغیر مهم است و لازم است برای آن تصمیم بگیریم. امروز تورم محصول رشد نقدینگی است و از ناترازی عملیاتی بودجه و ناترازی بانک‌ها به وجود می‌آید». (خبرگزاری نیروی ترویستی قدس ، تسنیم ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲)

واقعیت در لابلای این جملات به معنای اعترا ف به شکست سنگین خامنه‌ای در فردای یکدست نمودن حاکمیت می‌باشد. بی بضاعتی آخوند رئیسی برای مدیریت بحران های کلان در کشور، فربه بودن دولت، هزینه های سنگین امنیتی، نظامی و یا وجود پروژه های اتمی ، موشکی و منطقه ای دیگر رمقی برای اقتصاد بشدت ضربه خورده در ایران آخوند زده باقی نگذاشته ، زیرا بقول معروف دیگر « پولی در چنته » حاکمیت برای رتق و فتق امور داخلی، معیشت، دارو، درمان و ساده ترین نیازمندی های روزانه جامعه باقی نمانده است.

پاسدار قالیباف در ادامه این واقعیت را با بیان این جمله که « برای همه ما روشن است و نتیجه آن سلطه مالی بر سلطه پولی می‌شود» و یا « امروز تورم محصول رشد نقدینگی از ناترازی عملیاتی بودجه و از ناترازی بانکها بر می آید» ، مهر و موم می نماید.

اما به یقین مهمترین نکته ای که در سخنان وی قابل شهود است، همان اذعان به نقش ویژه خامنه‌ای برای بروز مجموعه بحران ها در رژیم آخوندی می‌باشد.

این خبرگزاری حکومتی ضمن حذف بخش های مهمی از سخنان پاسدار قالیباف که به گفته بسیاری از کارشناسان، شخص ولی فقیه را هدف مستقیم قرار داده بود، تلاش نموده تا بر ابعاد حمله و هجوم به « عمود خیمه نظام » خاک بپاشد.

رئیس قوه مقننه حکومت بصراحت خطاب به خامنه ای درمانده می گوید : « ما نیازمند یک تحول در نظام حکمرانی در داخل مان هستیم». وی سپس می افزاید : « امروز در کشور سه قوه وجود ندارد، چهار قوه وجود دارد ، یک نوع دیوان سالاری بر سه قوه دیگر حکمرانی می کند». ( شبکه تلگرام مجاهدین خلق ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲)

سخن از واقعیتی است که اکنون ریشه آن در بیت خامنه ای و اتاق های فکر وی قراردارد.
وجود دوایر گوناگون سیاسی، دیپلماتیک، نظامی، امنیتی و اقتصادی که مردم به آن « حکومت سایه » می گویند، عملا سه قوه حکومتی را خلع سلاح کرده و آنان را به ابزاری برای مطامع و سیاست‌های مخرب شخص ولی فقیه تبدیل نموده است.
بدن سان مشخص می شود که راه اندازی قوا در این نظام دیکتاتوری اساسا ملعبه ای برای بازی های حاکم سرکوبگر در خیابان پاستور می باشد.

این خامنه ای است که در کوچکترین امور سه قوا دخالت می کند، فرمان و حکم حکومتی صادر می نماید، وزرا و نمایندگان قلابی را برکنار و یا بر مسند قدرت می نشاند ، رئیس جمهور و رئیس قوا تعین می کند ، فرمانده کل قوا است ، ناظر بر صدا و سیما است و خلاصه بر تمامی امور لشکری و کشوری حاضر و حاکم بلامنازع می باشد.

بازی هایی مانند راه اندازی باند های درونی که تماما با هدف سرگرم نمودن ایادی ، متولیان و کارگزاران حکومتی و نیز منحرف نمودن افکار عمومی را دارند ، تماما در این چارچوب مخرب قرار می گیرند.
همچنین باید اضافه نمود، سخنان پاسدار قالیباف که خود از بستگان خامنه ای درمانده بوده و بر تاریکخانه بیت ولایت اشراف دارد، تنها گوشه ای از بیان حقایق پشت پرده در درون این نظام پوسیده را به اثبات می رساند.
همبستگی ملی