مذاکرات وین – شعبده بازی ولی فقیه

تازه ترین سخنان خامنه ای و خیز مجلس تحت امر وی در رابطه با  احیای توافق موسوم به برجام به یقین نمایش دیگری از شعبده بازی‌های آخوندی می‌باشند.

درحالیکه مذاکرات اتمی در وین به بن بست رسیده و در حالیکه داده های حکومتی از متن «۲۷ صفحه‌ای » پیش نویس توافق احتمالی،  تماما سخن از آن دارند که « خطوط قرمز» آخوندی همچنان بی پاسخ مانده اند، خامنه ای در یک فراکنی می گوید « کار بگونه خوبی به پیش می رود»!
وی که روز گذشته در جمع تعدادی از کارگزاران حکومتی سخن میگفت، تلاش کرد تا باسیلی صورت نظام در گل مانده آخوندی را سرخ نگهداشته و بدین سان چنین وانمود نماید که گوئیا دیکتاتوری مذهبی در یک قدمی رسیدن به زیاده  خواهی ها و باجگیری های خود قرار دارد.
ابعاد شکست ولی فقیه طی  ده  ماه  مذاکرات اتمی بحدی است که اکنون به بروز حملات گسترده علیه سیاست های وی که از سوی وزارت خارجه رژیم دنبال می گردد،راه برده است. 
در این رابطه نیز شاهد هستیم که طی هفته گذشته این حملات، هم از سوی رسانه های باند وی و هم در مجلس حکومتی صورت گرفته است. طرح اخیر مجلس و گذاشتن انواع و اقسام شروط غیر مرتبط با موضوع اتمی و یا خواست گرفتن تضمین از ارگان های قانون‌گذار در آمریکا، تماما در این راستا قرار دارند.

سخن از مجموعه فشارهای داخلی در درون رژیم می‌باشد که نوک تیز حملات خود را متوجه پاسدار امیر عبداللهیان نموده است. بسیاری از متولیان باند خامنه‌ای اکنون به این نقطه رسیده‌اند که وی اساسا فاقد هرگونه بینش دیپلوماتیک بوده و براین منطق باید پست خود را به یک سپاهی دیگر بدهد.
دراین راستا نیز خامنه‌ای خواسته یا ناخواسته به وجود این واقعیت و فشار روزافزون  در درون رژیم اعتراف کرده و می افزاید :« نقد و اظهار نظر درباره عملکرد آنها هم ایرادی ندارد به شرط اینکه از سوءظن و بدبینی به دور باشد و همچنانکه بارها گفته‌ام موجب تضعیف عناصر میدان و ناامیدی مردم نشود».
ترجمان این جملات به معنای اعتراف به شکست سیاست های ولی فقیه برای گرفتن امتیاز در خطوط « قرمز » نظام می باشد که اکنون در هاله ای از ابهام قراردارد. یک واقعیت در این بین نیز همان خروج نام سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس از لیست تروریستی و برداشته شدن تحریم ها علیه افراد حقیقی در این ارگان های سرکوبگر و تروریستی می باشد.
ابعاد مخالفت ها با خروج نام سپاه از لیست سیاه اکنون نه تنها در کاخ سفید، بلکه در میان سیاستمداران و نمایندگان از هردو حزب بخوبی رویت می شود. 

دراین رابطه 14 سناتور از حزب جمهوری خواه  در نامه ای به رئیس جمهور این کشور  نسبت به  عواقب خروج سپاه از این لیست سیاه هشدار داده و این اقدام احتمالی را  «خیانت به متحدان» خود  در منطقه توصیف کردند.
همچنین روز گذشته روز گذشته نیز  ۷۰  کارشناس امنیت ملی در آمریکا در نامه ای سرگشاده به رئیس‌جمهور این کشور، در مخالفت با حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمانهای تروریستی خارجی اعلام کردند: « حذف سپاه از فهرست سازمانهای تروریستی جهانی جان آمریکاییها را تهدید می‌کند، به خانواده‌های کشته‌شدگان آمریکایی آسیب می‌رساند و سازمان تروریستی را که از حملات روزانه علیه منافع و متحدان ایالات متحده حمایت می‌کند، قدرت می‌دهد. حذف از فهرست از لحاظ استراتژیک کوته‌بینانه و برای منافع امنیت ملی ایالات متحده خطرناک است».

( سایت مجاهدین خلق ۲۴ فروردین ۱۴۰۱)