مذاکرات وین ـ بروز سرخوردگی برای رژیم آخوندی

همانگونه که پیش بینی می شد، سرانجام جنگ در اوکراین تبعات مستقیم خود را بر مذاکرات اتمی در وین برجا گذاشت. این روند در حالی است که دیکتاتوری ولی فقیه جیب گشادی برای «رتق و فتق» مذاکرات و رسیدن به دلارهای باد آورده گشوده بود.

دراین رابطه تازه ترین تحولات و مواضع از سوی شریک تجاری و نماینده خامنه ای در وین سخن از وجود این واقعیت ها را دارند. 
برای نمونه ، وزیر خارجه روسیه در سخنانی از جمله تاکید کرده است: «ما خواستار تضمینی کتبی شده‌ایم که روند فعلی آغاز شده توسط آمریکا به هیچ‌وجه به حق ما برای تجارت، همکاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری و همکاری نظامی-فنی آزاد و کامل ما (با رژیم ایران) آسیبی نزند».

به یقین بیان این جملات مترادف با ریختن آب سردی بر مجموعه مذاکرات طی نه ماه گذشته می باشد، زیرا با توجه به مجموعه تحولات و وجود جنگ خونین و گسترده در اوکرائین و همچنین عمق شکاف میان طرفین، نه ایالات متحده و نه اتحادیه اروپا در وضعیتی قرار ندارند تا به طرف مقابل که خود آن کشور را مورد سخت و سنگین ترین تحریم ها قرار داده اند، برای هرگونه «تجارت، سرمایه گذاری و همکاری های اقتصادی» با رژیم آخوندی، چک سفید صادر نمایند.

ابعاد این وضعیت که مانند آب سردی بر امیال و آروزهای ولی فقیه می باشد، اکنون به بروز تشتت و سرخوردگی در درون رژیم آخوندی راه برده است. 
درحالیکه سخنگوی وزارتخارجه آخوندی با بیان جملاتی مانند «منتظر جزئیات درخواست روسیه هستیم»، تلاش دارد تا موضوع را کم اهمیت جلوه دهد، اما مجموعه واکنش ها در باند خامنه ای واقعیت دیگری را به بیرون ساطع کرده اند.

برای نمونه پاسدار شریعتمداری، مسئول کیهان وابسته به بیت ولی فقیه ( ۱۵ اسفند ۱۴۰۰) در مطلبی از جمله می نویسد: «اظهارات لاوروف این پرسش را پیش می‌کشد که مگر قرار است تحریم‌های تجاری و اقتصادی باقی بماند که روسیه برای آن که مشمول آنها نشود از آمریکا تضمین می‌خواهد؟! ماجرا چیست؟!».

بیان چنین جملاتی از سوی هارترین ارگان های تبلیغاتی در دیکتاتوری ولی فقیه ترجمان وضعیت بحرانی برای احیای برجام می باشد. بدین سان هم مجموعه داده های بین المللی و هم آخرین مواضع از سوی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران، مهر تائیدی بر وجود بلبشو برای برون رفتن از این «مخمصه اتمی» را دارند. 
در این راستا باید نخست انگشت اتهام را بسوی رژیم آخوندی دراز نمود، چراکه خامنه ای با «کش دادن » مذاکرات و زیاده خواهی های روزمره، تلاش دارد تا ضمن خرید وقت، به نقطه گریز هسته‌ای رسیده و بدین سان از طرف های مقابل باجگیری نماید.

مدیرکل آژانس نیز ضمن اذعان به وجود این واقعیت در کنفرانس خبری خود با پاسدار اسلامی می گوید: «بدون شفاف‌سازی رژیم ایران «تلاش برای احیای برجام ممکن نیست». (سایت مجاهدین خلق ۱۵ اسفند ۱۴۰۰) 
شفاف سازی نیز بیان واقعیتی بنام کنترل و نظارت برسایت های مخفی نظامی می باشد که رژیم آخوندی در آنها دست به آزمایشات انفجاری زده است. پیشتر نمونه‌های خاک‌برداری شده در این مکان ها بدرستی آلودگی های اورانیوم غنی شده و مواد انفجاری را به اثبات رسانده اند.

گروسی در ادامه می افزاید: «بحث پادمانها موضوعی نیست که راه‌حل سیاسی داشته باشد. هیچ راه‌حل از پیش تعیین شده‌ای وجود ندارد و این کار کاملاً فنی است و نیازمند طی شدن روندهای خاص خود است».
همبستگی ملی