مذاکرات وین – ناامیدی و سرخوردگی ولی فقیه

با پشت سر گذاشتن دور پنجم از مذاکرات وین اکنون بسیاری از داده های حکومتی سخن از ناامیدی و سرخوردگی در میان متولیان رژیم آخوندی را دارند.

درحالیکه آخوند روحانی همواره از «پیشرفت» و «برداشته شدن تحریم ها» سخن به میان می آورد، اما داده های بین المللی بویژه مواضع اخیر ایالات متحده تصویر دیگری از روند مذاکرات را به نمایش می گذارند.

ابعاد یاس و سرخوردگی در درون رژیم آخوندی بحدی است که یک رسانه حکومتی در مطلبی تحت عنوان: «خروجی تائید صلاحیت‌های انتخابات ۱۴۰۰ و آینده مذاکرات وین». از جمله اعتارف می کند: «صداهایی که از وین به گوش می رسند ناامید کننده است. تهران در استانه انتخابات قرار دارد و این موضوع هم به دشوار شدن گفتگوهای بازگشت به برجام اضافه شده است.گفتگوها در وین در مسیری سنگلاخی قرار گرفته است». (سایت حکومتی خبر آنلاین ۸ خرداد ۱۴۰۰) 
 
این جملات بدان معنا است که موضوع مذاکرات اکنون به مجموعه تحولات داخلی در درون رژیم گره خورده است و بدین سان طرف های مقابل که چشم اندازی برای بقاء حاکمیت نمی بینند ، بر روند و دادن امتیاز ترمز زده اند.
به یقین این واقعیت بخشی از تبعات برای سیاست انقباض از سوی خامنه ای می باشد که با حذف جناح های مقابل ، اکنون بی دنده و ترمز بسوی بروی کار آوردن آخوند دژخیم رئیسی ، قاتل حرفه ای و از آمران قتل عام ۳۰ هزار زندانی مجاهد و مبارز در سال ۶۷ می باشد. 

این گزارش در ادامه به این حقیقت اذعان کرده و سپس می افزاید: «در ایران ما به زودی انتخابات ریاست جمهوری را خواهیم داشت. بعید نیست که رویکرد دولت بعدی تفاوت اشکاری با دولت فعلی در قبال برجام داشته باشد».
این همان نکته کلیدی در این روند ا زمذاکرات می باشد، زیرا جامعه بین الملل به اشتباه بر این باور بود که گوئیا در درون این حاکمیت خون ریز، جناحی قلابی بنام «مدره» وجود داشته و می توان از طریق آن، گراز چموش ولایت را آرام نمود.

اما روند تحولات و بویژه هراس خامنه ای از خیز و قیام گرسنگان و توده های بجان آمده که اکنون رژیم را در محاصره گرفته، واقعیت دیگری بنام نیاز شدید ولی فقیه برای انقباض و بستن کمربند دفاعی را به نمایش گذاشت.
 براین اساس حذف باند های مقابل که شغلی بجز «کلاه گذاشتن» بر سر جامعه بین الملل نداشتند، اکنون تبعات خود را به مانند آواری برسر ولی فقیه خراب کرده و به هرچه بیشتر انزوای بین المللی رژیم آخوندی راه خواهد برد.

این کارشناس حکومتی و ضمن اشاره به بن بست موجود، ادامه می دهد: «واشنگتن ازروندی که شروع کرده و امیدوار بودند ازطریق دولت روحانی آن را به انجام برسانند، ناامید شده و میبینند که زمان زیادی باقی نمانده است. لذا آنها هم از نتیجه دادن مذاکرات ناامید شده اند».

همبستگی ملی