مذاکره با منفورترین حکومت درتاریخ ایران

مهرداد هرسینی

 

تازه ترین داده ها از سوی معاون سخنگوی وزارتخارجه آمریکا مبنی براینکه « غنی‌سازی اورانیوم تا ۶۰ درصد، هیچ هدف صلح‌آمیز معتبری ندارد», به یقین ترجمان شکست سیاست مماشات با دیکتاتوری عنان گسیخته ولی فقیه در زمینه مذاکرات اتمی طی سه سال گذشته  می باشد.

هچپنین بیان این جملات بدان معنا است که ایالات متحده بعنوان طرف اصلی مذاکرات اتمی , اکنون  سقف خواسته  های خود از دیکتاتوری ولی فقیه  برای غنی سازی را به « 60 درصد» عدول داده و با برداشتن قدم های فرسنگی ,  از روح و جوهر برجام در سال 2015 عقب نشینی کرده است.

بدین سان باید تاکید نمود که خامنه ای کودک کش در سایه بی تفاوتی , بی عملی و بی برنامه گی از سوی متولیان این سیاست مخرب , قدم به قدم بر برنامه های اتمی حکومت افزوده تا جائیکه اکنون به گفته بسیاری از کارشناسان مسائل اتمی , زمان دیگر برای بازگشت به هرگونه توافقی که بتواند « گراز چموش ولایت » را آرام نماید , غیر ممکن ساخته است.

دراین رابطه نیز مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در آستانه برگزاری اجلاس شورای حکام , از وجود مقادیر قابل توجهی  « اورنیوم غنی شده برای ساخت چندین بمب اتمی » خبر داده است.

وی در این گزارش تاکید ویژه کرده که : «  این وضعیت عواقب زیان‌باری برای توانایی آژانس در تضمین ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران دارد» و «  روند نصب مجدد دوربین‌ها طی ماه‌های اخیر سرعت بسیار کندی داشته است».

به یقین ضعف سیاست مماشات طی سه سال گذشته که خامنه ای نسبت به آن آگاهی کامل دارد , اکنون بهترین زمینه را برای  زیاده خواهی , ادامه جاه طلبی و عربده کشی های دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهن مان آماده نموده است , تاجائیکه رژیم آخوندی قدم به قدم نه تنها پروژه های اتمی , بلکه فراتراز آن  و همزمان با سرکوب خونین در داخل ,  برنامه های مخرب موشکی, پهپادی  و کشور گشایی , را بطرز بی سابقه ای گسترش داده است.

پشت کردن جامعه بین الملل به خواسته های بحق مردم ایران برای عدالت , صلح و حقوق بشر  و نیز چشم پوشی بر سرکوب خونین معترضین و قیام آفرینان در داخل کشور, آنهم در بحبوحه اعتراضات  , صد البته مایه افتخار برای بشریت معاصر و متولیان سیاست مماشات نیست , بلکه لکه ننگی است برای ابواب جمع این سیاست .

علائم و نشانه ها برای این سیاست نیز همان وجود  حرکت خزنده با  چراغ خاموش بنام « مذاکرات پنهانی » با منفورترین دولت در طول تاریخ ایران  می باشیم.

سکوت دوایر دیپلماتیک و تکذیبیه های دروغین مبنی بر نبود هرگونه مذاکره , به یقین ترجمان همان « کلاه شرعی»  است  که آخوند های فاسد و سرکوبگر برای آن , « قهار روزگار » می باشند.