مرگ کودکان زلزله زده در سرما، دستاورد حکومت دزدان

زینت میرهاشمی

گرچه پایوران رژیم اخبار مرگ کودکان و نوزادان در مناطق زلزله زده در اثر سرما و عدم امکانات پزشکی و بهداشتی را بی شرمانه تکذیب می کنند، لابد عکسهای پخش شده از این کودکان جان باخته و درد و دلهای والدین آنها را هم می خواهند توطئه تلگرام و فضای مجازی که بلای جان حاکمان شده، غالب کنند.

تکذیب مرگ نوزادان و کودکان در اثر سرما و نبود امکانات، عملی شرم آور است. این دغلبازان اگر امکانش را داشتند این جان باختگان از سرما را هم مثل به قتل رسیدگان در قیامهای اخیر، کار «دشمن» و یا «سناریوی کشته سازی» اعلام می کردند.

در حالی که مجلس نشین کرمانشاه خبر فوت چندین نفر در اثر سرما در کرمانشاه را تایید کرد، استاندار کرمانشاه در ۴ بهمن، شیادانه هرگونه مرگی در اثر سرما در مناطق زلزله زده را تکذیب کرد. بی شرمی تا جایی رسید که فوت سارینای دو ساله را به گردن والدین بچه و بی مسولیتی آنها در دیر رساندن به پزشک عنوان کردند. خانواده هایی که حتا بعد از دو ماه از زلزله به آنها کانکس برای زندگی داده نشده است و مردم زلزله زده هنوز از داشتن اولیه ترین امکانات بهداشتی ماند توالت و حمام محروم هستند چطور می توانند کودک تب کرده خود را مداوا کنند. تمامی بیماریهای عفونتی و پوستی علاوه بر گرسنگی در انتظار مردم روستاهای زلزله زده کرمانشاه است.

در پی پخش خبر فوت سارینا، دختر بچه دو ساله کرمانشاهی در اثر تب و لرز و سرما در چادر محقر محل زندگی اش، موجی از تنفر علیه پایوران حکومت و در راس آن خلیفه ارتجاع ایجاد شد. به دنبال آن خبر فوت محمد، نوزاد ۴ ماهه در اثر سرما و عفونت ریه در چادر محل زندگی پخش شد. نوشین محمدی، دختر ۱۷ ساله از یکی روستاهای زلزله زده سر پل ذهاب، بر اثر سرمازدگی شدید جانش را از دست داد. به این آمار باید کسانی که در چادرهای شان در اثر آتش سوزی و یا گاز گرفتگی جانشان را از دست داده اند اضافه کرد. قاسم جاسمی مجلس نشین از کرمانشاه در روز ۶ بهمن خبر فوت چندین نفر در  اثر سرمازدگی را تایید کرد.

وضعیت زلزله زدگان در روستاهای کرمانشاه، نمونه روشن فساد، چپاولگری و دزدی حاکمانی است که جان مردم این سرزمین برایشان ذره ای اهمیت ندارد. کودکان سرمازده و تب کرده کرمانشاه برای رژیم امنیتی به بار نمی آورند، پس جانشان با تاج و تخت بشار اسد و حزب الله لبنان و ساخت موشکهای بالستیک برای نظام برابری نمی کند.

ایران نبرد