مریم رجوی: اعتصاب بازاریان در ادامه اعتصاب رانندگان زحمتکش از خواست عموم مردم برای تغییر خبر می‌دهد

قیام ایران-شماره ۲۱۳

خانم رجوی با درود به بازاریان اعتصابی گفت: تا آخوندها بر سر کارند گرانی و رکود و فقر ادامه دارد تنها راه‌ حل دمکراسی و حاکمیت مردم است.

خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت به بازاریان و کسبه شجاع که در تهران و دهها شهر کشور دست به اعتصاب زده و به ‌اعتراض علیه رژیم غارتگر آخوندی برخاسته‌اند درود فرستاد و گفت اعتصاب بازاریان در ادامه اعتصاب رانندگان زحمتکش از خواست عموم مردم برای تغییر خبر می‌دهد. تا زمانی که آخوندهای فاسد و تبهکار بر سر کار هستند گرانی و رکود و فقر، همچنانکه روند نابودی محیط زیست ادامه دارد تنها راه‌ حل فاجعه ای که همه کشور را فراگرفته، استقرار دمکراسی و حاکمیت مردم است.
از صبح امروز بنا به فراخوان قبلی و برغم تدابیر سرکوبگرانه رژیم، بخش های زیادی از بازار تهران و شهرهای مختلف از جمله مشهد، تبریز، آذرشهر، مراغه، اصفهان، شهرضا، مبارکه، ارومیه، میاندوآب، سردشت، پیرانشهر، شیراز، کازرون، زاهدان، کنارک، هیرمند، چابهار، ایرانشهر، سراوان، سنندج، مریوان، بانه، سقز، کرمانشاه، پاوه، رشت، گرگان، ترکمن، اراک، کرج، مغان، برازجان، بندرگناوه، زنجان، ابهر و رفسنجان دست به اعتصاب زدند.
خانم رجوی اعتصاب سراسری بازار و کامیونداران را بخشی از قیام مردم برای سرنگونی رژیم و دست‌یابی به‌آزادی و عدالت اجتماعی توصیف کرد و گفت در رژیم آخوندی تمامی داراییهای مردم ایران بجای رونق اقتصادی و رفاه مردم، هزینه سرکوب و صدور تروریسم و جنگ خارجی می‌شود و یا توسط آخوندهای حاکم به سرقت می‌رود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۶مهر ۱۳۹۷ (۸ اکتبر ۲۰۱۸)