مریم رجوی: باشد که سال نو، سال سلامتی و شکست بیماری و شکست نهایی ولایت فقیه باشد

هموطنان!

پشتیبانان مقاومت ایران در سراسر جهان!

با آرزوی رهایی مردم ایران و تمام جهان از پاندمی کرونا، آغاز سال۲۰۲۱ را به همه شما تهنیت می‌گویم.

تبریک به مشتاقان آزادی و دمکراسی و به‌ همه‌ آن‌هایی که برای دنیایی نو و عاری از استبداد و ستم و تیرگی، ‌مبارزه می‌کنند.

سال۲۰۲۰، سال شیوع بیماری کرونا در ایران و بسیاری کشورهای جهان و در عین‌حال سال درماندگی و زنجیره شکست‌های بزرگ رژیم آخوندی بود.

باشد که سال نو، سال سلامتی، سال شکست بیماری و سال شکست نهایی ولایت فقیه باشد.

جهان را به ‌یاری مقاومت و قیام مردم ایران برای از میان برداشتن بزرگ‌ترین دشمن آزادی و صلح در دنیای امروز فرا می‌خوانم.

زمان به‌رسمیت شناختن مقاومت ایران برای سرنگونی رژیم و نبرد شورشگران با پاسداران جنایت است. برای ایران، رهایی از استبداد دینی و برای منطقه و جهان صلح و پیشرفت آرزو می‌کنم.

پیروز باشید.

برگرفته از سایت مریم رجوی