مریم رجوی: شکنجه و قتل فجیع یک جوان در مشهد، بیانگر قساوت رژیمی است که تنها با اعدام و شکنجه بر سر کار است

جامعه جهانی باید این جنایت را محکوم کند. نیروی انتظامی باید در لیستهای سیاه قرار بگیرد. معامله و مماشات با این رژیم پایمال کردن حقوق بشر و اصول دموکراتیک است.

مأموران نیروی سرکوبگر انتظامی در شهرک حجت مشهد، جوانی ۲۸ ساله ای به‌نام مهرداد سپهری را در خیابان و در ملأ عام با شوکر الکتریکی و گاز فلفل شکنجه کردند و به‌قتل رساندند.

این جنایت که در۲۷ مهر ماه رخ داده است، روز ۳ آبان با انتشار ویدیویی درفضای مجازی برملاشد. این جوان که براثرشکنجه وگاز فلفل بیهوش شده بود، در خودروی نیروی انتظامی جان باخته و روی پیکر بیجانش آثار ضرب و جرح و شکنجه مشهود است.

در پس از انتشار این ویدئوها، سرکرده جنایتکار نیروی انتظامی در خراسان رضوی با یکهفته تاخیر، صبح امروز درپی رفع و رجوع موضوع برآمده ومدعی شد: «در پی ارسال گزارش مرگ مردی جوان و انتشار تصاویری از زمان دستگیری متهم با ادعای مسمومیت بر اثر اسپری فلفل در شبکه های معاند، به محض دریافت گزارش وقبل از انتشار تصاویر مربوط به این واقعه از رسانه‌ها، دستورات ویژه به رییس بازرسی پلیس استان برای پیگیری سریع پرونده و روشن شدن چرایی و علت آن صادر» شد(ایرنا ۴ آبان).

خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران گفت صحنه های شکنجه و قتل فجیع این جوان در ملاء عام، وجدان و قلبهای مردم ایران را جریحه دار کرده است. این رفتار روزمره پاسداران و بسیجیان و نیروهای انتظامی و اطلاعاتی با مردم ایران و فرزندان این میهن در ۴۰ سال گذشته است که اکنون شمه ای از آن برملا میشود. این قساوت بی حد و حصر رژیم آخوندی را نشان میدهد که از ماهشهر و آبادان تا مشهد و تهران فقط با سرکوب و شکنجه و اعدام بر سر کار است. این جنایتها همواره در میهن اشغال شده تکرار میشود. دیگر بس است. مردم و جوانان این میهن دیگر تحمل نمی کنند. جامعه جهانی باید شکنجه و قتل جوان بی‌دفاع مهرداد سپهری را محکوم کند. نیروی سرکوبگر انتظامی باید تحریم شود و در لیستهای سیاه ترور قرار بگیرد. معامله و مماشات با رژیمی که ننگ بشریت معاصر است، پایمال کردن حقوق بشر و اصول دموکراتیک است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۴ آبان ۱۳۹۹ (۲۵ اکتبر ۲۰۲۰)