مریم رجوی: فراخوان به اقدام فوری برای جلوگیری از تخریب مزار شهیدان قتل عام ۶۷ و نابودی آثار آن

مریم رجوی، دبیركل، شورای امنیت، شورا و كمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر را به اقدام فوری برای ممانعت از تخریب سیستماتیك مزار شهیدان قتل عام ۱۳۶۷ و نابودی آثار این قتل عام توسط فاشیسم دینی حاكم در سراسر كشور به‌ویژه در اهواز فرا خواند.

وی افزود در حالی‌كه تلاش‌های رژیم آخوندی برای جلوگیری از گسترش جنبش دادخواهی و به فراموشی سپردن قتل عام زندانیان سیاسی به جایی نرسیده، مذبوحانه در صدد است با از بین بردن آثار این قتل عام، گریبان خود را از عواقب این نسل كشی و جنایت بزرگ علیه بشریت برهاند.
مریم رجوی هشدار داد تخریب مزار شهیدان، چه به‌خاطر شكنجه روانی، جمعی و وحشیانه خانواده‌های شهیدان و چه به‌خاطر از بین بردن آثار جنایت علیه بشریت، خود جنایت بزرگی است كه مسئولان و دست اندركاران آن باید در مقابل عدالت پاسخگو باشند.
رژیم ضد بشری آخوندی در هفته های اخیر مزارهای شهیدان قتل عام و دیگر شهیدان دهه ۶۰ در اهواز را با خاك یكسان كرده و با جاده سازی در صدد نابودی هرگونه اثری از این مزارهاست. قبل از این دژخیمان در تیرماه سال گذشته مزارهای مجاهدین در گورستان وادی رحمت تبریز را تخریب کردند. ماه پیش از آن نیز گورهای جمعی شهیدان قتل عام و دیگر شهیدان مجاهد خلق درگورستان بهشت رضا در مشهد بدستور سردمداران رژیم تخریب شده بود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۵ مرداد ۱۳۹۷ (۲۷ژوییه ۲۰۱۸)