مریم رجوی: لیست‌گذاری مدیر زندان اوین و ۱۳تن قاتلان دکتر کاظم رجوی یک گام ضروری بین‌المللی

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، با استقبال از لیست‌گذاری مدیر شکنجه‌گاه اوین و منع صدور ویزا برای ۱۳ تن قاتلان و خانواده قاتلان دکتر کاظم رجوی شهید بزرگ حقوق بشر از سوی وزیر خارجه آمریکا را یک گام ضروری بین‌المللی در مبارزه علیه سرکوب و تروریسم و همچنین در راستای امنیت کشورهای اروپایی توصیف کرد که بایستی با حکم جلب و محاکمه و مجازات سردمداران رژیم و عاملان جنایت تکمیل شود.

خانم رجوی تأکید کرد سردمداران رژیم و مشخصاً علی خامنه ای، رهبر رژیم، علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت، علی اکبر ولایتی مشاور خامنه ای و وزیر خارجه وقت و حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت رژیم که آمران این جنایت در اردیبهشت ۱۳۶۹ در نزدیکی ژنو بودند باید در برابر عدالت قرار گیرند.
لیست‌گذاری و محاکمه و مجازات قاتلان دکتر کاظم رجوی شهید بزرگ حقوق بشر و آمران این جنایت آشکار علیه بشریت همچنانکه بسیاری جنایتهای تروریستی دیگر در کشورهای اروپایی، سالهاست به تأخیر افتاده است. چیزی که باعث جری تر شدن این رژیم در خونریزی و تروریسم در اروپا و دیگر نقاط جهان است.
در ۲۰ مارس ۲۰۰۶ قاضی تحقیق سوئیسی حکم جلب علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات ایران را بخاطر مشارکت در ترور صادر کرد. در حکم جلب علی فلاحیان آمده است «اعدام کاظم رجوی با دقت تمام طراحی شده بود. تیم های کماندویی یکبار در اکتبر ۱۹۸۹، سپس در اواخر ژانویه و اوایل فوریه ۱۹۹۰ و نهایتا از ۱۰ تا ۲۴ آوریل ۱۹۹۰ به سویس آمده بودند…. تحقیقات روشن ساختند که ۱۳ نفر در آماده سازی و انجام قتل همکاری داشتند. این سیزده نفر پاسپورتهای دیپلماتیک ایرانی داشتند که بر روی آنها عبارت «در ماموریت» نقش بسته بود. بعضی از این مدارک همزمان در یک روز در تهران صادر شده بودند…. همه پاسپورتهای دیپلماتیک ایرانی به دستور وزارتخانه تحت رهبری علی فلاحیان صادر شده بود و در هنگام بازگشت قاتلان به ایران در فرودگاه از آنها پس گرفته شد.همه پاسپورتهای این ۱۳ نفر در کریم خان که خیابانی در تهران است، صادر شد. دو ساختمان در این خیابان، مقر بخشی از سرویسهای اطلاعات ایران یعنی وواک می باشد».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳۱ مرداد ۱۳۹۹(۲۱ اوت ۲۰۲۰)