مریم رجوی – ۴۰ سال بعد از قیام علیه دیکتاتوری شاه، نوبت سقوط ملاها فرار رسیده است

روز جمعه ۸ فوریه، چند هزار ایرانی در تظاهرات بزرگی در پاریس به مناسبت ۴۰ امین سالگرد قیام مردم ایران بر علیه دیکتاتوری شاه برگزار شد شرکت کردند.

در این راهپیمایی که از میدان دانفر روشرو تا محوطه باز انولید پاریس صورت گرفت، تظاهرکنندگان با شعارهایی استمرار نقض حقوق بشر در ایران، اوجگیری توطئه های تروریستی رژیم، ادامه برنامه موشکی و اتمی رژیم را محکوم و از حرکتهای اجتماعی و اعتراضی مردم ایران علیه دیکتاتوری مذهبی ملاها حمایت نمودند.
در ابتدا پیام خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت خطاب به تظاهرات پخش شد که در آن آمده بود: با سرنگونی دیکتاتوری فاسد و شکنجه‌گر شاه، وارثان حقیقی او خمینی و خامنه‌ای سربر داشتند و حالا نوبت سرنگونی ملاهای حاکم است. وی افزود ملت ما دوران تازه‌‌یی را آغاز کرده است. دوران تازه‌یی از نبرد برای به‌زیر کشیدن استبداد مذهبی. از این رو انتظار دارد که جامعه جهانی این مبارزه – که برای رهایی ایران و جهان از شر فاشیسم دینی است – را به‌ رسمیت بشناسند. در این خصوص دولت‌های غرب مسئولیت مضاعف برعهده دارند. زیرا به ‌ویژه در دو دهه گذشته با سیاست مماشات در حفظ این رژیم نقش داشته‌اند.
خانم رجوی تاکید کرد پایان قطعی بحران‌های منطقه در سرنگونی فاشیسم دینی و دستیابی به آزادی است. این قلب راه حل مسأله ایران است و صلح و آرامش در منطقه و جهان است و باید حق مردم ایران برای تغییر رژیم و استقرار دمکراسی به رسمیت شناخته شود. وی بر ضرورت قرارگرفتن سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات آخوندها در لیست آمریکا و اتحادیه اروپا تاکید کرد و خطاب به کسانی که هنوز در سیاست فرسوده مماشات با آخوندها درجا می‌زنند گفت چرا می‌خواهید رنج و خون مردم ایران و ملت‌های منطقه ادامه پیدا کند؟
وی نتیجه گیری کرد حرف ما این است که دست آخوندها را از برنامه موشکی و از هرگونه تسلیحات و امکانات قطع کنید. مردم و مقاومت ایران نمیخواهند این رژیم نه یک فشنگ در دست داشته باشد،‌ نه یک بشکه نفت بفروشد، و نه یک دلار از دارایی ملت ایران را برای سرکوب و تروریسم خرج کند.
این گردهمایی مورد حمایت تعداد زیادی از جوامع ایرانی در اروپا، سازمانهای حقوق بشری و سندیکاها و کمیته های پارلمانی و شهردارانی از مناطق پاریس و شهرهای ایل دو فرانس بود. در میان شخصیتهایی که در ابتدای برنامه سخنرانی کردند میتوان از شخصیتهای زیر نام برد: ژیلبر میتران رئیس بنیاد فرانس لیبرته-دانیل میتران، میشل دو ووکولور نماینده مجلس و رئیس کمیته پارلمانی برای ایران دمکراتیک، سید احمد غزالی نخست وزیر سابق الجزائر، آلخو ویدال کوادراس معاون سابق پارلمان اروپا و رئیس درجستجوی عدالت، جورج صبرا از شخصیتهای برجسته اپوزیسیون سوریه، ژان فرانسوا لوگاره شهردار منطقه یک پاریس، ژرار لوتون از سندیکای معلمین فرانسه، ژان پیر میشل پارلمانتر افتخاری و بنیانگذار کمیته فرانسوی برای ایران دمکراتیک، فرانسوا کلکومبه رئیس بنیاد مطالعات برای خاورمیانه و پیر برسی رئیس حقوق بشر نوین.
ژیلبر میتران از جمله در سخنرانی خود به گزارش عفو بین الملل که سال ۲۰۱۸ را در ایران سال شرم آور خواند اشاره کرد که طبق آن هفت هزار نفر به‌خاطر اعتراض علیه رژیم در یک سال گذشته، دستگیر شده‌اند. وی در ادامه سخنان خود نتیجه گرفت که در مقابل ملاها یک آلترناتیو وجود دارد و آن مقاومت ایران است.
اقای آلخوویدال کوآدراس گفت من به اتحادیه اروپا فراخوان میدهم که در مقابل این رژیم مذهبی تروریست و بی آینده قاطع باشد، اتحادیه اروپا باید بر سیاست های مماشات خود پایان بدهد و به جای حمایت از رژیم اخوندها از اپوزیسیون آن حمایت کند. مماشات فقط ملاهای ایران را تشویق به ادامه جنایت در ایران و تروریزم در دنیا میکند، اتحادیه اروپا باید تمامیت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران را در لیست سیاه بگذارد.
خانم میشل دوووکولور گفت که امروز من با شما هستم تا شهادت بدهم که به عنوان نماینده، برایم وضعیت حقوق بشری که مردم ایران دارند بسیار تاسف بار است، و امیدوارم امسال سال آخری باشد که شما این رنج ها را متحمل میشوید.
سناتور میشل در قسمتی از سخنان خود گفت من میخواهم به دولت خودمان، به دولت های اروپایی فراخوان بدهم، اقای لودریان و خانم موگرینی، از مقاومت ایران نهراسید، چشمان و گوش های خود را باز کنید، یا بهتر، شرافتی که استاتوی اروپا به شما میدهد، شرافت اروپاییان را باز پس بگیرید، از مقاومت ایران حمایت کنید.
این تظاهرات پر شور که با ریتم طبلها و شعارهای پر شور حرکت میکرد و ابهت بسیار زیادی داشت حاکی از سرزندگی روحیه مقاومت در میان ایرانیان و تظاهرکنندگان شرکت کننده بود. آنها صدای مردم ایران را که طی یک سال گذشته دمی از تظاهرات و اعتصاب نایستاده اند بازتاب میکردند.
در پایان راهپیمایی قطعنامه پایانی تظاهرات خوانده شد که در آن ضمن محکوم کردن اقدامات تروریستی ملاها علیه مخالفین در اروپا، ادامه برنامه موشکی و هسته ای خطرناک رژیم، ادامه سرکوب و کشتار در ایران و در جنگهای منطقه ای، از جامعه بین المللی خواستار قاطعیت در مقابل رژیم و برسمیت شناختن حق مردم و مقاومت ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی گردیدند.

دبیر خانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۹ بهمن ۱۳۹۷(۸ فوریه ۲۰۱۹)