مسعود رجوی: آخوند از سر خاک انتخابات برخاست!

خامنه‌ای پس از حذف و دفن کاندیداهای خودی و ذبح همهٔ آنها زیر پای جلاد۶۷

به شیوه «دو قورت و نیم باقی» خطاب به مردم گفت

در انتخابات شرکت کنید، انتخابات را متعلق به خودتان بدانید

کاندیداهای محذوف و مدفون غلطی جز نق زدن بی‌رمق یا تسلیم و ندامت

و دعوت به شرکت مردم در انتخابات نکردند

آن قدر که خامنه‌ای این خائنان نانجیب را نجیب و شایان تشکر مضاعف دانست

همه چیز به‌روشنی روز گواهی می‌دهد که از ۳۰خرداد۱۳۶۰ و آغاز مقاومت انقلابی

انتخابات و اصلاحات در این رژیم هیچ ارزش و معنا و مفهومی جز فریب خلق نداشته

و پاسخ خمینی و خامنه‌ای یک چیز بیشتر نیست:

کشتار و اعدام و قتل‌عام و جلاد ۶۷ و ادامهٔ آن در خرداد۸۸ و دیماه۹۶ و آبان۹۸

درست به همین دلیل

باید دیکتاتوری منفور ولایت فقیه را از ریشه برانداخت و بند از بندش گسست

خوشا مقاومت ایران که از ۴۰سال پیش این حقیقت و این ضرورت را دریافت

باقی حرف‌ها راجع به اصلاح این رژیم فریب و فسانه و خطوط ارتجاعی و استعماری است

مرگ بر اصل ولایت فقیه – زنده باد ارتش آزادی

سلام بر کانون‌های شورشی و مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش ملی ایران