مسعود رجوی: آنقدربگویید مرگ بر خامنه ای مرگ بر دیکتاتور، تا برقش خلیفه ارتجاع را بگیرد و مجبور شود برق مورد نیاز مردم را به آنها برگرداند

بانک جهانی ۳سال پیش ارزیابی کرد ذخایر نفتی ایران ۱۵۵سال دوام می‌آورد

    ذخایر گاز قطعاً بیش از ۲۰۰سال است

    برق مورد نیاز مردم ایران بر روی دریای نفت به‌سادگی قابل تولید و در دسترس است

    عجبا که تودهٔ مردم از حداقل برق مصرفی برای زندگی روزانه محرومند

    به‌ویژه بیمارستانها و بیمارانی که در شرایط وحشتناک کرونا با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند

    کارگران ستمکش صنایع نفت و گاز و پتروشیمی هم باید چند مدار زیر خط فقر بسوزند و بسازند

    این ناشی از حاکمیت آخوندی و استبداد دینی است که باید سرنگون گردد

    در بحران کنونی برق، به‌طور مبرم باید برق سپاه و بسیج و اطلاعات و انتظامی و صنایع نظامی و مراکز پرمصرف اتمی و موشکی و مزارع استخراج رمز ارز را که در تیول سپاه و ایادی و بستگان رژیم است قطع کرد و در اختیار مردم گذاشت

    آنقدر بگویید مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر دیکتاتور

    تا برقش خلیفه ارتجاع را بگیرد و مجبور شود برق مورد نیاز مردم را به آنها برگرداند