مسعود رجوی به مردم و کشاورزان ستمدیده اصفهان و جوانان پاکباز و شورشگران قهرمان

  • مسعود رجوی به مردم و کشاورزان ستمدیده اصفهان و جوانان پاکباز و شورشگران قهرمان: خامنه ای و قضاییه او و استاندار و فرماندارش در اصفهان با همه مزدوران غلط کرده‌اند که بخواهند حق تجمع و نماز لعنت و مرگ بر خامنه‌ای در کف زاینده‌رود و خیابان را از اصفهان و مردم دیگر شهرهای ایران سلب کنند
  • مسعود رجوی: مردم اصفهان مرعوب نمی‌شوند. همان مردمی که اولین حکومت نظامی شاه و تیمسارانش را در هم شکستند، جواب شیخ و پاسدارانش را هم به خوبی خواهند داد
  • مسعود رجوی: قیام برای آب و آزادی باید به هر قیمت ادامه پیدا کند. اگر اصفهان بایستد تمام ایران به حمایت برمی‌خیزد
  • اگر خامنه ای آتش بگشاید و سگ‌های زنجیری خود را در اصفهان به جان مردم بیندازد آبان بزرگتری در سراسر ایران شعله‌ور می‌شود
  •  مجروحان اصفهان به ویژه پاکبازانی که چشم در طبق اخلاص و آزادی گذاشتند با پیکرهای پر زخم و خونین چشم به راه خیزش دیگر شهرها و هموطنان در سراسر ایران و جهان هستند
  • رژیم اعدام و قتل‌عام، در ماورای دروغ و وقاحت، مجاهدین و جنبش مقاومت را به آتش زدن چادر کشاورزان و «کشته‌سازی» نمایشی متهم می‌کند و مدعی است گلوله‌های ساچمه‌ای و جنگی را هم ما شلیک کرده‌ایم. مردم جواب را به گویاترین بیان به خلیفه ارتجاع و وحوش انتظامی او دادند: «بی‌شرف ! بی‌شرف». «خامنه‌ای حیا کن مملکت را رها کن»

 

  • بنای کار خمینی و خامنه‌ای از آغاز دروغ و دجالیت و لوث کردن همه حقایق و انکار همه جنایت‌ها بوده است؛ از ۳۰ خرداد۶۰ و قتل‌عام۶۷ تا قتل‌های زنجیره‌ای و کوی دانشگاه و از قیام‌های ۷۸ و ۸۸ و ندا آقا سلطان تا قیام‌های ۹۶ و ۹۷ و آبان و اصفهان. اما دیگر اثر ندارد