مسعود رجوی: ثابت شد که خامنه‌ای کرونا را با کلان تلفات انسانی برای حفظ رژیم در برابر خطر قیام و سرنگونی، نعمت و فرصت می‌داند

مسعود رجوی-۱۹ دی ۱۳۹۹

در حالی كه آمار دردناك و هول‌انگیز جانباختگان به ۲۰۰ هزارنفر می‌رسد، ثابت شد كه خامنه ای كرونا را با كلان تـلفات انسانی برای حفظ رژیم در برابر خطر قیام و سرنگونی، نعمت و فرصت میداند. به وضوح ثابت شد ویروس كرونا، متحد ویروس منحوس ولایت بر ضد ملت ایران است.   
مخالفت ولی فقیه با خرید واكسن از آمریكا و انگلستان و فرانسه عین ارتجاع و مخالفت با علم و پیشرفت است. رژیم تا دیروز تحریم دارویی و بانكی را بهانه می‌كرد. رژیمی كه وارداتش از همین كشورها سر به فلك میزد.
 قرارداد ۲۵ میلیارد دلاری برای وارد كردن ایرباس و خریدن قطعات و الزامات تسلیحات كشتارجمعی، به ویژه موشكی و هسته‌ای، از بازار آزاد و بازار سیاه، در شریعت آخوندی منعی ندارد و چه بسا برای ساقط كردن هواپیمای مسافری به كار آید اما به خرید واكسن برای حفظ جان مردم ایران كه می‌رسد، واویلاست. چه كسی نمی‌داند كه همة این حرفها بهانه و حفظ نظام نشانه است كه «اوجب واجبات» خامنه‌ای است والا بند از بند رژیم فرتوت و پوسیده می‌گسلد.
حكم خامنه ای در منع خرید واكسن، ضد انسانی و ضد اسلامی و ضد ایرانی است. پایمال كردن حقوق بشر و حق حیات و به مثابة قتل‌عام مردم ایران است. مردم محروم و بی دفاع ایران را به گروگان گرفته و خواب پنبه‌دانه‌ای تجدید دوران مماشات می بیند. جهان باید او را محكوم و نفی كند. واكسن تأیید شده توسط سازمان بهداشت جهانی حق مسلم بیماران و پرسنل پزشكی و تمام مردم ایران است.