مسعود رجوی: حکومت عراق و اقلیم کردستان مسئولیت تمام‌عیار حفاظت و سلامت مسئولان و اعضا و پیشمرگان کرد ایرانی را برعهده دارند

مسعود رجوی: رژیم پلید آخوندی و قضاییه جلادان از قضاییه و حکومت دست‌نشانده عراق خواهان استرداد ۳۸ تن مسئولان و اعضای ارشد احزاب و سازمانهای کرد ایرانی شده است. اگر در حاکمیت عراق ذره‌یی قانون و عدالت وجود می‌داشت باید آن لیست را پاره و به‌صورت رژیم کردکش ولایت فقیه تف می‌کرد

– برخلاف دعاوی رئیسی جلاد ۶۷ در ۳۱ شهریور، داشتن سلاح برای دفاع از خود در برابر رژیم اعدام و قتل‌عام، حق انکارناپذیر احزاب و نیروها و پیشمرگان کرد ایرانی است

– مسعود رجوی: حکومت عراق و اقلیم کردستان مسئولیت تمام‌عیار حفاظت و سلامت مسئولان و اعضا و پیشمرگان کرد ایرانی را برعهده دارند

– سازمان ملل و کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد باید هموطنان کرد ایرانی ما را در کردستان عراق مشمول حفاظت بین‌المللی بشناسند

– آتش و قیام آتشین در داخل میهن اشغال شده، پاسخ به رجزخوانی و شاخ و شانه‌کشیدن و عربده‌های آخوندها و پاسداران و قضاییه جلادان است. دست و زبان آنها اینچنین کوتاه می‌شود و طبل میان‌تهی زیاده‌خواهی و بلوف‌های ابلهانه از هم می‌درد.