مسعود رجوی: خمینی و خامنه‌ای نخستین خائنین به آرمان و رهبری فلسطین و سازمان آزادیبخش از زمان عرفات بوده‌اند

خمینی و خامنه‌ای نخستین خائنین به آرمان و رهبری فلسطین و سازمان آزادیبخش از زمان عرفات بوده‌اند

خنجر زدن از پشت، جنگ‌افروزی، تفرقه‌اندازی و سپر بلا قرار دادن موضوع فلسطین

با دجالیت حداکثر، شیوهٔ شناخته شده آخوندی برای بقای دیکتاتوری دینی و تروریستی در ایران است

خامنه‌ای بیش از هر کس خواهان جنگ و خون‌ریزی و صدور ارتجاع و تروریسم در منطقه است

در پیامش پس از آتش‌بس در غزه همزمان با شعبدهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری رژیم می‌گوید:

«زمان آغاز و توقف درگیریها بسته به تشخیص بزرگان جهادی و سیاسی فلسطینی است، ولی آماده‌سازی و حضور قدرتمندانه در صحنه، تعطیل‌بردار نیست». به پشتگرمی سیاست «نه‌جنگ» در آمریکا «دولتهای مسلمان» را بی‌محابا به «تقویت نظامی» و «پشتیبانی مالی که امروز بیش از گذشته مورد نیاز است»

فرا می‌خواند و در نقش خلیفه و پدرخواندهٔ ولایت فلسطین برای مردم فلسطین

«دستورالعمل» و «راه کار آینده» و «قیام یکپارچه» مقرر می‌کند

خامنه‌ای هم‌چنین آتش‌بس در غزه را برون‌رفت سودمندی در برابر حکم دیروز دادگاه کانادا یافته است

که به تروریسم و عمدی بودن سقوط هواپیمای مسافری حکم کرد

این در حالیست که آمار قربانیان کرونا در ایران مرزهای فوق تصور ۳۰۰هزار را در می‌نوردد

و خامنه‌ای پولی برای واکسن و قوت لایموت تودهٔ مردم نمی‌پردازد

دهها میلیون کارگر و کشاورز و زحمتکش و معلم و بازنشسته و پرستار با خانواده‌هایشان

که اکثریت عظیم مردم ایران را تشکیل می‌دهند بین خط قرمز فقر و خط سیاه مرگ می‌سوزند

نسخهٔ «قیام یکپارچه» که خامنه‌ای برای مردم فلسطین می‌پیچد برای مردم ایران ضروری‌تر است

صدور قیام به خارج، از ترس قیام آتشین در داخل است

حتی احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور ۸سالهٔ خامنه‌ای هشدار می‌دهد:

«دارد سیل می‌آید، سیلی سنگین می‌آید و شما را با خودش می‌برد»

و «یک دفعه ۲۲بهمن دیگری از آن طرف شکل می‌گیرد»

سرنگونی دیکتاتوری دینی در ایران، انقلاب و جایگزین دمکراتیک

حل‌المسائل این منطقه از جهان است.