مسعود رجوی: شعار مردم ایران تحریم شعبدهٔ انتخابات آخوندی است

شعار مردم ایران تحریم شعبدهٔ انتخابات آخوندی است

تنور انتخابات رژیم نامشروع ولایت فقیه را به‌ویژه پس از قیام آبان۹۸

و خیزش‌های خونین ۴سال گذشته با هیچ سناریو و ترفندی نمی‌توان گرم کرد

کاندیداها از جلاد تا پاسدار و دزد و کلاش بنا بر سوابق ۴۰ساله

در تروریسم، جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و جنایت جنگی

همگی سگ زرد برادر شغال، سر و ته یک کرباس و سزاوار محاکمه و مجازات

و ضمیمه شدن به قاسم سلیمانی هستند

با توجه به شرایط عینی و موقعیت انقلابی و گرداب سرنگونی

که رژیم در آن دست و پا می‌زند

خامنه‌ای اگر بتواند قاتل مجاهدین و جلاد ۶۷ را به کرسی بنشاند

یک بار شکست و فضیحت محسوب می‌شود

و اگر نتواند مهار و زهوار رژیم در می‌رود

و در مسیر قیام خلق دو بار شکست خواهد خورد

تکرار می‌کنیم که شکاف و شقه در حاکمیت آخوندی مهار کردنی نیست

جنگ گرگ‌ها علامت احتضار و از لرزه‌های سرنگونی است

قیام آتشین مردم ایران پایان کار ولایت و سارقان و غاصبان حاکمیت ملت است

رأی ما سرنگونی و انقلاب دمکراتیک و حاکمیت جمهور مردم است