مسعود رجوی: علاوه بر قاتلان برادرم کاظم، آمران و عاملان همه ترورها باید تحریم شوند

مسعود رجوي:علاوه بر قاتلان برادرم كاظم، آمران و عاملان همه ترورها و جنايت‌هاي فاشيسم ديني در داخل و خارج ايران بايد تحريم شوند.

مسعود رجوی: علاوه بر قاتلان برادرم كاظم، آمران و عاملان همه ترورها و جنايت‌هاي فاشيسم ديني در داخل و خارج ايران بايد تحريم شوند و به سزاي اعمال خود برسند. قاتلان قاسملو در وين، بختيار و برومند در پاريس، فريدون فرخزاد در بن، اكبر قرباني در استانبول، شرفكندي در برلين، نقدي در رم، زهرا رجبي و علي مرادي در استانبول و محمد حسن ارباب در كراچي و دهها تن ديگر در اين شمارند. اين علاوه بر صدها جنايت تروريستي رژيم ولايت فقيه در خاك عراق و كردستان عراق عليه مقاومت ايران و پيشمرگان و برادران كرد ماست.