مسعود رجوی: وضع و حال ما و خلق اسیر ما را به نیکوترین احوال بگردان

ای تغییر دهندهٔ قلب‌ها و دیدگان؛ ای تدبیرگر شب و روز؛

ای دگرگون‌ساز حالات و حکومتها و حاکمیت‌ها؛ وضع و حال ما و خلق اسیر ما را به نیکوترین احوال بگردان

که همانا سرنگونی رژیم ولایت فقیه و آزادی و حاکمیت جمهور مردم ایران است

خامنه‌ای می‌گوید در سال۱۴۰۱ به همهٔ آنها که در اغتشاشات تحریک شدند یا تحریک کردند 

یا از اغتشاشات حمایت کردند «سیلی» زد و در آینده هم «سیلی» خواهد زد

به ولی‌فقیه فرتوت در بیت‌العنکبوت و به رژیم مفلوک می‌گوییم منتظر سیلی‌های آتشین در قیامهای آینده باشید

خامنه‌ای می‌گوید «توصیهٔ مهم من امید آفرینی است» و «همه موظفند امیدآفرینی کنند»

اما مسأله این است که خانهٔ «ولایت» از پای‌بست ویران است و نمی‌توان آن را با امیدهای کاذب سرپا نگه‌داشت

می‌گوید «مهمترین مشکل ما دولتی بودن اقتصاد است» و راه‌حل بن‌بست اقتصادی را در این می‌داند

که تتمهٔ «شرکت‌های مهم» و «تولیدهای ثروت‌ساز» دولتی، دربست «در اختیار فعالان اقتصادی»

یعنی سرکردگان سپاه و بورژوازی همدست قرار گیرد تا در قیامهای بعدی هر چه بیشتر تاخت و تاز کنند و خون بریزند

متقابلاً مردم را به اسراف در نان و آب و برق و گاز و بنزین متهم می‌کند و آن را «عیب بزرگ» می‌شمارد

آن هم در روزگاری که نزدیک به ۸۰درصد مردم زیر خط فقر به‌سر می‌برند و جستجوی غذا در میان زباله‌ها

 توسط زنان و مردان و کودکان بینوا عرق شرم بر پیشانی هر انسانی می‌نشاند

خامنه‌ای که در قیام مشروعیت جهانی رژیمش را هم به‌طور کامل از دست داد فقط یک چیز را درست می‌گوید

این‌که هدف همهٔ دولتهایی که از قیام حمایت کردند «ضعیف کردن» نظام برای امتیاز گرفتن از آن بود

از این پیش‌تر گفته بودیم که دولتهای مربوطه «عزم تغییر و سرنگونی ندارند و جدیتی در کار نیست»

کس نخارد پشت ما جز ناخن انگشت ما

البته در سالی که گذشت ارتجاع و استعمار در نبش‌قبر سلطنت مدفون و بیرون کشیدن دنبالچه و بقایا

با دود و دم بسیار و ناچسب‌ترین و مضحک‌ترین بازتاب‌ها چیزی کم نگذاشتند اما به جایی نرسیدند

حقانیت اصل پایه‌یی «نه شاه نه شیخ» به‌رغم بزرگترین سانسور قرن بر مقاومت ایران، به اثبات رسید

شعار «مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر» که راهبند استبداد و استعمار است فراگیر شد

در اثر قیام و پیکار شورشگران، کلمات ذبح شده در زیر سم ستوران ارتجاع و دیکتاتوری

همچون انقلاب و سازمان و سازماندهی و تشکیلات، احیا و چشم‌ها نسبت به آنها باز شد

بشارت و تبریک حقیقی در سال نو و نوروز خجستهٔ ۱۴۰۲ این است:

به پشتوانه‌ٔ قیمت بیکران در رود خروشان خون شهیدان از ۳۰خرداد ۱۳۶۰ تا امروز

در اثر استمرار قیامهای شورشگران و خلق قهرمان از ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱

به شکرانهٔ نسل شورش و انقلاب و در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادی ایران

به یقین می‌توان گفت برخلاف انقلاب مشروطه و انقلاب ضدسلطنتی این بار انقلاب ماندگار است و سرقت آن امکانپذیر نیست

انقلاب دموکراتیک نوین مردم ایران پیــروز می‌شود