مسعود کلانی – پیام چهارشنبه سوری:‌ آتش جواب آتش

بهار و نوروز در راه است. چند روز پیش از تحویل سال، جشن ملی چهارشنبه‌سوری را در پیش داریم. جشنی از آئینهای کهن ایران، این زیباترین وطن که  قرنهاست در استقبال بهار برپا می‌داریم و نحوستها و شر و بلا را از خود می‌زدائیم  و با  آرزوهای نیک برای همه مردم ایران به پیشواز سال نو می‌رویم. 

تاریخ چهارشنبه‌سوری

سور بمعنای جشن و مهمانی و سرخی است؛  سرخی‌ای که نشان از آتش دارد.

 پیشینیان ما معتقد بودند آتش گرما بخش، که از عناصر چهارگانه است،  تمیزکننده و پاک کننده و تنها عنصری است که آلوده نمی‌شود.

به این دلیل هنگام پریدن از روی آتش چهارشنبه سوری، یکدل و یکصدا همه می‌خواندند زردی من از تو، سرخی تو از من.

جشن ملی چهارشنبه‌سوری قرنهاست در شب ‌آخرین چهارشنبه سال در سرتاسر ایران زمین  و در ساعتهایی مشخص  با شرکت تک‌تک آحاد مردم ایران، پیر و جوان، زن و مرد، کودک و بزرگسال برگزار  می‌شود، ایرانیان عقیده دارند که با افروختن آتش و سوزاندن بوته و خار فضای خانه را از موجودات پلید،  می پالایند و دیو پلیدی و ناپاکی را از محیط خانه دور می‌سازند.

 چند روز پیش از نوروز مردمانی به نام آتش‌افروزان که پیام‌آور جشن اهورایی چهارشنبه‌سوری  بودند به همه  شهرها و روستاها می‌رفتند تا مردم را برای این آیین آماده کنند.

جشن چهارشنبه سوری  با فرهنگ و سنن مذهبی مردم ایران هم  در هم آمیخته است. می‌گویند  قیام مختار برای خونخواهی شهیدان کربلا  در روز چهارشنبه همزمان با جشن چهارشنبه‌سوری و در شهر کوفه که ساکنان آن بیشتر از ایرانیان بودند، آغاز شده است.

پیام چهارشنبه‌سوری 96

در تاریخ  ایران، چهارشنبه‌سوری هر چند، هرسال به‌عنوان جشنی سراسری و برای  شادی  و استقبال از بهار و نوروز برپا می‌شده، اما  پیام همبستگی اتحاد  و مبارزه  با پلیدیها را  در خاطره تاریخی مردم این سرزمین حک کرده  است. سنت چهارشنبه‌سوری در ضمیر هر ایرانی ثبت کرده  است که هر گاه ظلمت و تباهی و  شر و بلا همه جا را فرا گرفت،  باید با  آتش آن را زدود  و زردی و پلیدی و هر چه که ضدایران و ایرانی است را سوزاند و خاکسترش را  برای این‌که باز خانه را آلوده نکند، در آب روان ریخت یا به‌دست  باد داد تا آن را  ببرد  و  دیگر آثاری از آن به‌جای نماند.

امسال جشن چهارشنبه‌سوری در آستانه بهاری که بهار آزادی ایران را نوید می‌دهد و  به‌دنبال قیام آتشین مردم ایران در دیماه گذشته که هم‌چنان ادامه دارد، برگزار می‌شود.

در آن قیام جوانان دلیر ایران‌زمین نشانه‌های پلیدی و نحوست، تصاویر خامنه‌ای ضدایران و ایرانی و مراکز جهل و فریب و سرکوب  او را به آتش کشیدند و با فریاد مرگ بر اصل ولایت فقیه و مرگ بر خامنه‌ای جشن آتش سوزاننده نحوستها و پلیدیها  را پیش از رسیدن چهارشنبه‌سوری بر پا  داشتند.

در آستانه چهارشنبه‌سوری نیز، آتش‌افروزان زمانه ما، از هزار کانون شورشی در تمام شهرهاى میهن برخاسته‌اند تا ایران را برای جشن چهارشنبه سوری  و قیام و خیزش علیه رژیم پلیدی که 40سال است ایران و مردم ایران را به پلیدی خود آلوده‌اند، آماده کنند.

چهارشنبه سوری امسال که توسط جوانان و زنان میهن و کوچک و بزرگ مردم ایران برگزار می‌شود، جشن آتش برای روشنایی و آزادی است  

قیامی است  که ظلمت و سیاهی آخوندها را که چهل است ایران‌زمین را به اسارت گرفته‌اند به خاکستری تبدیل می‌کند که باید آن را دور ریخت تا پس از شادی و جشن آزادی هیچگاه به ایران باز نگردد.

و این قیام تا آزادی ایران‌زمین ادامه خواهد یافت

سایت مجاهدین خلق