معاهده با آخوندها مشوق تروریسم و گروگانگیری بیشتر

معاهده با آخوندها مشوق تروریسم و گروگانگیری بیشتر
مقاومت ایران  با همه امکانات حقوقی و سیاسی برای ممانعت از بازگرداندن دیپلمات تروریست بمب‌گذار تلاش میکند

مقاومت ایران تصویب معامله شرم آور با رژیم آخوندی را قویاً محکوم  میکند و آنرا بالاترین مشوق فاشیسم دینی حاکم بر ایران در افزایش تروریسم و استفاده هر چه بیشتر از اهرم گروگانگیری برای آزادی تروریستها و مأموران دستگیر شده اش میداند. برجسته‌ترین حقوقدانان این کار را نقض آشکار قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کردند. 
تصویب این معاهده در حالی صورت گرفت که نه تنها با مخالفت گسترده و یک پارچه پناهندگان ایرانی، احزاب سیاسی اپوزیسیون در بلژیک و حقوقدانان و انجمنها وسازمانهای حقوق بشری مواجه بود بلکه برخی از احزاب و پارلمانترهای عضو ائتلاف دولتی نیز آن را لکة سیاه و موجب اقدامات تروریستی بیشتر در بلژیک و اروپا توسط رژیم آخوندی خواندند و تلاش کردند آنرا از دستور کار مجلس خارج کنند. این معاهده از ابتدا با پنهان‌کاری‌ به امضا رسید و در آخرین هفته های کار پارلمان با قید فوریت، آنهم در بین چند معاهده دیگر به خورد پارلمان داده شد. به نحوی که حتی مخالفان درون ائتلاف حاکم را در مقابل عمل انجام شده قرار داد و با اهرم شناخته شده ضرورتهای ”امنیت ملی“ ناگزیر از رأی دادن کرد.
کارزار جهانی مقاومت ایران با کمک و همراهی حقوقدانان بین المللی و احزاب و نمایندگان پارلمان بلژیک و شخصیت‌های سیاسی و قانونگذاران در اروپا و آمریکا برای ممانعت از آزادی و بازگرداندن اسدالله اسدی دیپلمات تروریست بمب‌گذار و مزدوران همدستش به ایران با استفاده  از همه راهها و امکانات حقوقی و سیاسی ادامه خواهد یافت.  
 هرگونه انتقال مجرمان مسئول و آمر و عامل تروریسم و نقض حقوق بشر، بدون سپری کردن مجازات قانونی، مشوق و باج دادن به تروریسم و نقض حقوق بشر و نقض قوانین بین‌المللی و قطعنامه شورای امنیت ملل متحد است. 
خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت یادآوری کرد طبق اسناد پرونده، همین دیپلمات تروریست در اسفند ۱۳۹۸(مارس ۲۰۲۰) به اقدامات تروریستی علیه بلژیک توسط گروههای مسلح در ایران و عراق و سوریه و لبنان و یمن تهدید کرده بود.

    • ضمیمه:

خانم رجوی روز ۲۳ تیر به ایرانیان آزاده ای که در مقابل پارلمان علیه این معاهده ننگین دست به اعتراض و تظاهرات زده بودند گفت محتوا ونام واقعی این معاهده اعطای مصونیت به‌تروریسم دیکتاتوری دینی حاکم برایران است که در آستانه کشتار بزرگ در پاریس و رقم زدن بزرگترین حادثه تروریستی در اروپا بود. اما شما و دیگر وجدانهای بیدار دسیسه مطلوب فاشیسم مذهبی را با تلاش شبانه‌روزی، در فرصتی اندک، بطور جهانی افشا و رسوا کردید. 
وی خاطرنشان کرد اهل معامله و مماشات میخواهند گروگانگیری اتباع بلژیک در ایران را به حربه‌ای علیه قربانیان تروریسم تبدیل کنند و رضایت جلاد را با خون قربانیان دیگر جلب کنند. دلخوش کردن به‌آزادی گروگان بلژیکی در  ایران یک گام به جلو و ۱۰۰ گام به عقب است چون در آینده دیگر کسی امنیت نخواهد داشت. هر شهروند اروپایی و آمریکایی در ایران ملایان یک گروگان بالقوه است. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۹ تیر ۱۴۰۱ (۲۰ ژوییه ۲۰۲۲)