معرفی کتاب فرستادگان ترور رژیم ایران / چگونه سفارتهای آخوندها شبکه قتل و جاسوسی را هدایت می‌کنند

روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۸ در یک کنفرانس مطبوعاتی که با حضور خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های خبری بین‌المللی در دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در واشنگتن برگزار شد، کتاب “فرستادگان ترور رژیم ایران”، چگونه سفارتهای آخوندها شبکه قتل و جاسوسی را هدایت می‌کنند معرفی شد.

این کتاب ۱۹۴صفحه‌یی در شش فصل تدوین شده و شامل سه تقریظ است که توسط فرماندار تام ریج وزیر پیشین امنیت داخلی آمریکا، فرانسیس تاونزند مشاور سابق امنیت داخلی آمریکا و لوئیس فری رئیس پیشین اف.بی.آی در ضرورت انتشار این کتاب نوشته شده است.

کتاب فرستادگان ترور رژیم ایران

کتاب فرستادگان ترور رژیم ایران

در این کنفرانس علیرضا جعفرزاده معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت با تشریح اجزای این کتاب گفت: سفارتهای رژیم در کشورهای غربی پایگاه امنی برای حضور مأموران وزارت اطلاعات و برای انجام عملیات تروریستی هستند. این سفارتها در گذشته نقش کلیدی در عملیات تروریستی رژیم در کشورهای مختلف ایفا کرده‌اند.

وی با یادآوری اقدامات و توطئه‌های رژیم علیه مقاومت در کشورهای مختلف از جمله پاریس و آلبانی و نقش تنگاتنگ وزارت اطلاعات رژیم با سپاه پاسداران گفت: به‌دلیل اعتراضات و قیامهای مردمی و نقش داخلی و بین‌المللی مجاهدین رژیم هیچ چاره‌یی جز روی آوردن به تهاجم علیه مجاهدین در داخل و خارج از کشور و راه‌اندازی کمپین گسترده شیطان‌سازی علیه مجاهدین و شورای ملی مقاومت ندارد. تنها در سال ۲۰۱۸، ده اقدام یا توطئه تروریستی در اروپا و آمریکا را علیه مجاهدین سازمان داد.

معرفی کتاب فرستادگان ترور رژیم ایران

معرفی کتاب فرستادگان ترور رژیم ایران

وی با برشمردن شمار دیگری از اقدامات تروریستی رژیم خواستار لیست‌گذاری تروریستی وزارت اطلاعات رژیم و بستن سفارتخانه‌های رژیم در کشورهای مختلف به‌عنوان مراکز پیشبرد تروریسم حکومت آخوندی شد.

معرفی کتاب فرستادگان ترور رژیم ایران

معرفی کتاب فرستادگان ترور رژیم ایران