مقام معظم آلزایمر گرفته!

مهرداد هرسینی

تازه ترین سخنان از سوی « مقام معظم »  در رابطه با موضوعی بنام « حجاب اجباری» و اینکه « زنانی که حجاب نیمه اجباری دارند , توی دهن فراخوان دهندگان زده اند » به یقین ترجمان این واقعیت است که وی با بیماری آلزایمر در حال نبرد می باشد.

آلزایمر یا همان نخستین علائم بالینی برای شروع بیماری علاج ناپذیری بنام « فراموشی» می باشد  که به گفته پزشکان رایج‌ترین علامت ابتدایی برای بروز « اختلال در حافظه کوتاه‌مدت و مشکل در به یاد آوردن اتفاقات اخیرماست».

 بدین سان باید به خامنه ای درمانده یادآور شد که اولا  باز کردن سرکلافی بنام « حجاب» یا « کم حجابی» دادن آدرس غلط و توهینی آشکاربه زنان آزاده میهن مان و بویژه خواسته های دمکراتیک آنان  طی  گذشت چهار ماه از قیام ها می باشد.

حاکم مستبد خود را عامدانه به کوچه علی چپ میزند و تلاش  دارد تا به مانند طیف « طالبان سلطنت » چنین وانمود نماید که گوئیا بند ناف اعتراضات و قیام ها تنها به موضوعی بنام « حجاب » بند گردیده.

صد البته پاسخ دندان شکن زنان و دختران آزاده به خزعبلات آخوندی و یا « شازده گلابی» با شعار « چه با حجاب , چی بی حجاب, پیش بسوی انقلاب» ترجمان وجود ریشه ای بس عمیق برای وجود انقلاب دمکراتیک و نفی تمامی سیاست ها و آثار شوم از سوی هردو طیف در ایران است

درثانی این حاکم منفور و بی بضاعت  فراموش کرده که خود چگونه فرمان « آتش به اختیار » , « اسید پاشی  و انواع تضعیقات اجتماعی , سیایسی , هنری , علمی و  فرهنکی علیه زنان صادر نموده و بدین سان چگونه گزمگان ولایت و وحوش تا دندان مسلح وی , زنان و دختران میهن مان را بخاطر همان « چند تار » موی به گلوله بسته , در معابر و خیابان ها شکنجه , مورد تجاوز , آزار و شدیدترین اعمال غیر انسانی قرار می دهند.

نمونه زنده یاد « ژیلا امینی » و صدها زن و دختر جوانی که طی این مدت کوتاه به شهادت رسیده , مفقود الاثر گردیده و یا مورد بی حرمتی از سوی سپاه مردم کش , بسیج سرکوبگر و تک تیراندازان حکومت  قرار گرفته اند , بهترین نشان برای وجود « آلزایمر » در روح و روان  خامنه ای است.

بدین سان باید به « مقام معظم » تاکید نمود که حضرت عالی تمامی علائم روانی برای این بیماری  مانند  توهم، هذیان گویی و نیز رفتارهایی مثل آشفتگی، سرگردانی، پرخاشگری و خشونت را در خود جای داده ای.

به همین سادگی!!