مقاومت ایران جنایت تروریستی علیه ویدال کوادراس را محکوم می‌کند و خواهان تحقیقات همه‌جانبه است

بعدازظهر امروز دکتر آلخو ویدال کوادراس رئیس کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت و نایب‌رئیس پارلمان اروپا (۱۹۹۹-۲۰۱۴) در مادرید هدف یک سوء قصد تروریستی قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت. تروریستها که سوار بر یک موتورسیکلت بودند او را از روبه‌رو هدف گلوله قرار دادند.

خانم رجوی این جنایت تروریستی را قویاً محکوم کرد و ضمن آرزوی بهبود هر چه سریع‌تر آقای ویدال کوادراس و همبستگی عمیق با خانواده وی، خواهان پیگرد عاملان و آمران این جنایت تروریستی و مجازات آنها شد.

دکتر آلخو ویدال کوادراس سیاستمدار برجسته و سرشناس اسپانیایی رئیس سابق حزب مردم در کاتالانیا که به مدت ۱۵سال نایب‌رئیس پارلمان اروپا بود، طی ربع قرن گذشته همواره از مقاومت مردم ایران برای آزادی و حقوق‌بشر حمایت کرده است. او نقش کلیدی و فراموش نشدنی در خارج کردن نام مجاهدین از لیست تروریستی و حفاظت از مجاهدان در اشرف و انتقال امن و دستجمعی آنها به خارج از عراق ایفا کرد.

دشمنی هیستریک رژیم آخوندی با آلخو ویدال کوادراس بسیار شناخته شده است و از اولین کسانی است که رژیم او را در لیست تروریستی خود قرار داد. از دید مقاومت ایران، مظنون و متهم اول فاشیسم دینی حاکم بر ایران است که دکتر ویدال کوادراس بخش مهمی از زندگی خود را وقف مبارزه با آن کرده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۸ آبان ۱۴۰۲ (۹ نوامبر ۲۰۲۳)