مهرداد هرسینی – استراتژی ولایت فقیه –رجز خوانی به توان سه

با گذشت بیش از سه هفته از راه اندازی جنگی دیگر از سوی دیکتاتوری ولی فقیه در
منطقه بحرانی خاور نزدیک که در روند خود به سکوت و بی عملی عامدانه از سوی خامنه ای در مانده  راه برده است , اکنون یکبار دیگر این حقیقت به اثبات رسید که صدور بحران به خارج از مرزهای کشور صرفا با هدف منحرف نمودن خواست سرنگونی و روحیه دادن به نیروهای بشدت ضربه خورده رژیم آخوندی صورت گرفته است.

خاطرمان هست که خامنه ای بکرات با بیان این جملات که « تلاویو را با خاک یکسان می کنیم» و یا « رژیم صهیونیستی آینده را نخواهد دید » این تصور غلط را دامن می زد که گوئیا در قدم بعدی  و با با شلعه ور شدن جنگ , النهایه نیروهای خلص و تحت فرمان خود را نیز  وارد میدان خواهد نمود.

اما سکوت عامدانه وی و یا سخنان اخیر حسن نصرالله با چهره ای رنگ پریده و دستانی لرزان  و یا محدود نمودن نیروهای دست نشانده آخوندی در عراق و یمن , صرفا به شلیک « چند راکت » , تماما ترجمان واقعیتی بنام دستان خالی ولی فقیه  در این جنگ افروزی ها و ترجمان آن ضرب المثل « خانه نشینی بی بی از بی چادری » می باشد.

بدین سان خامنه ای کودک کش با  راه اندازی جنگی خانمان سوز و قربانی نمودن قریب ده هزار شهروند بی دفاع فلسطینی که بخش بزرگی از آنان را کودکان , سالمندان و زنان تشکیل می دهند , یکبار دیگر آن چهره مخوف و ضد انسانی خود را به نمایش گذاشت.

وی این جنگ ناخواسته را بر مردم بیدفاع فلسطین تحمیل نمود تا شاید چند روزی بیشتر بر عمر ننگین حکومت خودکامه خود در تهران بیافزاید. بدین سان مشاهده می شود که  تمامی  « هارت و پورت های » وی و یا نمایندگان ولی فقیه  در معابر  و رسانه های حکومتی طی این مدت , صرفا « باد هوا » و « رجزخوانی » , آنهم به توان « سه » بوده است.

در رابطه با خیانت آشکار خامنه ای , احمد عبدالهادی نماینده گروه دست نشانده و تروریستی حماس  در لبنان , طی  مصاحبه ای با روزنامه السیاست چاپ کویت هفته  گذشته گفت :« ما قبل , حین و بعد از این نبرد با حزب الله و ایران در بالاترین سطوح هماهنگ کردیم, اما گویا در معرض خیانت آشکار و وعده های دروغین ایران قرار گرفته ایم. بله خیانت آشکار و وعده های دروغین».

یک دلیل برای استراتژی خفت و ذلت نیز  همان نبود پایگاه اجتماعی در داخل , نبود نیرو و بودجه برای یک مشارکت احتمالی می باشد. بدین سان ولی فقیه درمانده با تمامی اتاق های فکر خود به این نتیجه منطقی رسیده اند که تنها راهکار برای حفظ  آخرین تتمه های «ام القرای اسلامی »  , همان شلوغ بازی, هوچی گری  و عربده کشی , آنهم از فاصله هزاران کلیومتر تا میدان جنگ می باشد.

یک نمونه از این خالی بندی ها  را پاسدار شریعتمداری , نماینده خامنه ای در روزنامه کیهان اینگونه به بیرون ساطع کرده است : «ما و نیروهای مقاومت یک روح واحد هستیم»،  وی  سپس می افزاید  «آنها همان ما هستند و ما همان آنهائیم که در غزه و لبنان و یمن و عراق و سوریه حضور داریم.»

با این واقعیات اکنون خامنه ای که تعادل قوا را بخوبی درک نموده , دست به دامن « کرم الکاتبین » شده  , تا شاید دربی به تخته خورده و طرف مقابل دست به « آتش بس » بزند . فریاد های « آتش بس , آتش بس » از دهان شخصی بیرون می آید که خود سرچشمه جنگ افروزی وبه قربانگاه فرستادن مردم بیدفاع فلسطین می باشد.

به یقین  استراتژی ذلت و خفت  تبعات  منطقی خود را بر مردم داخل کشور و  با روحیه گرفتن هرچه بیشتر از ضعف حکومت برای سرنگونی و قیام ها برجا خواهد گذاشت.

مضافا براین نیروهای زهوار درفته رژیم هم در ایران و هم در کشورهای همسایه و اسلامی و نیز آن بخش از نیروهای بنیاد گرا که خامنه ای به آنها دل بسته بود و یا آنان  دل به این « خانه عنکبوتی » بسته بودند , اکنون به عینه به پوچ بودن و شعر و شعار های توخالی آخوندی پی برده اند.