مهرداد هرسینی: جنازه گردانی – خود گوئی و خود خندی…

تازه ترین سخنان خامنه ای کودک کش  مبنی براینکه گوئیا برای مراسم جنازه گردانی آخوند ابراهیم رئیسی « قیامی مردمی » !! صورت گرفته , به یقین ترجمان دادن دسته گل به حاکم خودکامه و بدون هرگونه پایگاه اجتماعی است که اکنون بدلیل عمق تنفر مردمی با واقعیتی بنام « سرنگونی « دست و پنجه نرم می کند. 

ولی فقیه درمانده در این سخنان از جمله مدعی است : « حرکتی که مردم انجام دادند قیامی در واقع به‌معنای واقعی کلمه برای شهادت ایشان انجام دادند این مایه آبرو شد برای ملت ایران برای کشور برای ملت و برای جمهوری اسلامی. نشان داد که ملت ایران به‌معنای واقعی کلمه زنده است. برای جمهوری اسلامی هم آبرو شد».

به یقین آنچه را که این دیکتاتوری مردم کش , بوئی و نشانی از آن نبرده ,  همان وجود حقیقتی بنام « آبرو» می باشد. براین اساس مشخص میشود که اتاق های فکر حاکمیت  به چه میزان نیاز خامنه ای برای سناریو سازی و زدن نعل وارونه را نصب العین سیاست های راهبردی خود قرار داده اند.

ابعاد این سیاست راهبردی بحدی است که رسانه های حکومتی در یک فرمان کلیشه ای از حضور« 4 میلیون » در تهران و یا « 3 میلیون » در مشهد برای مراسم رئیسی  خبر داده اند!!

 ادعای حضور « 7 میلیون »  در حالی رسانه ای می شود که شبکه های اجتماعی با ارائه محاسبات نسبی از جغرافیای مسیر طی شده در تهران و با یک حساب سرانگشتی از مسافت طی شده در این دو شهر ,   به حضور حداکثر 200 هزار نفر که عمدتا ,نیروهای سازمان داده شده سپاه و خانواده های آنان  و یا اتباع  افغانستان بودند, رسیده اند. 

ابعاد این وخامت اجتماعی برای حاکمیت بحدی بود که پس از « اعتراف  رسانه ای » از سوی خبرگزاری « جمهوری اسلامی » با تیتر « بیش از یکصد هزار مهاجر افغانستان مقیم مشهد در تشیع رئیس جمهور شهید شرکت کردند », سایت مذکور در آن ساعت ,  بلافاصله از دسترس خارج شد.

اما در ورای اینگونه دروغگویی های « گوبلز مآبانه » , باید به جشن , شادی و سرور ایرانیان در شهرهای مختلف کشور و یا خارج اشاره نمود ,  تا بدین سان به عمق بی پایگی و نبود هرگونه بستر اجتماعی برای دیکتاتوری ولی فقیه رسید.

پخش موزیک, رقص و شادی  و یا  خرید و پخش شیرینی , آنهم در ایامی که بسیاری از مردم زیر فشارهای شدید مالی و  اقتصادی قرار دارند , به خودی خود , گویای آتش زیر خاکستر و واقعیت های ملموس در درون جامعه اسیرمان می باشد.

ابعاد این جشن و سرور بحدی بود که دوایر امنیتی حکومت , از دستگیری بسیاری از شهروندان بدلیل ابراز « شادمانی » و یا  « احضار رئیس صنف قنادان » بدلیل « افشاء افزایش شدید فروش شیرینی » برای  کشته شدن ابراهیم رئیسی خبرداده اند. ( شبکه حکومتی  خبررسان یک)

دراین اطلاع رسانی از جمله تاکید شده : « « اظهارات نابجا و بی موقع رئیس صنف قنادان تهران / بعد از 6 سال رکود , تنها طی یک هفته گذشته فروش قنادان 58 درصد افزایش یافت».

حال اگر این جملات را در مقابل وارونه گویی و محمل بافی های خامنه ای قرار دهیم به یقین به وجود واقعیتی بنام « نیاز» وی , برای تبلیغات با هدف  آرام نمودن و تسلی دادن به  نیروهای بشدت روحیه باخته , بی آینده و ضربه خورد حکومت , مانند سپاه مردم کش پاسداران , بسیج ضد مردمی , لباس شخصی ها و دوایر اطلاعاتی و امنیتی  خواهیم رسید.

بقول رهبر مقاومت : « هیهات که آب رفته به جوی خشکیدهٔ نظام باز نمی‌گردد

همین مانده بود که خامنه‌ای مردم را متهم به قیام برای هلاکت جلاد قتل‌عام کند. جلاد را متهم به‌شهادت نماید و او را مظهر شعارهای انقلابی هم بخواند! همه‌شان می‌گویند هلاکت رئیسی سانحه بوده اما خامنه‌ای آن را «شهادت» قالب می‌کند!».