مهرداد هرسینی : حجاب اجباری – ورود سپاه بعنوان آخرین برگ دیکتاتوری

از فردای سخنان خامنه ای کودک کش  مبنی بر اینکه حجاب اجباری واجب شرعی است , شاهد  ورود باند های سرکوبگر , گشت ارشاد و اخیرا  سپاه مردم کش پاسداران به شهرها ,  با هدف افزایش فشارهای اجتماعی بر زنان و دختران میهن مان می باشیم.

ویلی فقیه کمر شکسته دراین رابطه (15 فرودین 1403) بصراحت گفت :  «حجاب را بایستی رعایت بکنند. بنده معتقدم در دولت در قوه قضاییه در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد. بایستی به‌مسئولیت‌های قانونی و شرعی خودشان عمل کنند».

همچنین ورود آخرین برگ رژیم بنام  سپاه نیز به معنای شکست طرح های حکومت  از طریق  کنترل اوضاع با اهرم هایی مانند نیروی انتظامی , بسیج و یا پروژه های زن ستیزانه مانند حجاب و عفاف می باشد که سخن از بن بست حاکمیت در تقابل با جامعه دردمند ایران داردا

به یقین این روند که اکنون با آغاز فصل گرما شدت بی سابقه ای بخود گرفته , ترجمان آن است که دیکتاتوری مذهبی با مفاومت های سخت از سوی مردم و خانواده روبرو گردیده است.

بدین سان خامنه ای و دوایر اتاق های فکر در درون رژیم بخوبی دریافته اند که بر چه بشکه باروتی نشسته , بطوریکه این روند شکننده می تواند  هر زمان  با کوچکترینخطا و جرقه به قیامی دیگر در ایران  منجر گردد.

دراین رابطه نیز حاکمیت تجربه قتل مهسا امینی و قیام های خونین در سال گذشته را در جیب دارد و این همان نقطه ای است که به گفته بسیاری از جامعه شناسان , اکنون به پاشنه آشیل ولی فقیه تبدیل گردیده است. هقب نشینی از حجاب اجباری به معنای باز شدن سرکلاف برای خواسته های بحق مردم و درجا زدن در این بن بست نیز ترجمان رفتن بسور قیام و شورش.

واقعیت  دیگر نیز در این میان آن است که رژیم آخوندی موضوع حجاب اجباری را کاملا « امنیتی» می بیند و بدین سان با افزایش تورهای خیابانی و یا راه اندازی نیروهای سرکوبگر حجاب بان , تلاش دارد تا از هرگونه خیزش و رشد تقابل از سوی جامعه , علیه  خود جلوگیری بعمل آورد.

    همجنین باید تاکید نمود که دیکتاتوری جنگ افروز خامنه ای در هراس ازو ناتوانی برای  مهار جامعه , سرکوب را تشدید کرده  و دختران و  زنان دستگیر شده را, دسته دسته  با ون های قفس دار  به مراکز نیروهای سرکوبگر و پایگاه های  مختلف در شهر ها  منتقل می کند.

    دراین رابطه نیز اکنون شبکه های اجتماعی مملو از فیلم , خبر و با تصاویر از وحشی گری های رژیم آخوندی در معابر و خیابان های کشور می باشند.

بنا بر تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی ,  پاسداران و نیروهای سرکوبگر رژیم , طی هفته گذشته در میادین مختلف تهران و سایر شهرها برای اجرای طرح سرکوبگرانه عفاف و حجاب مستقرشده و اقدام به دستگیری زنان « کم و یا بی حجاب»  کردند

سرکرده نیروی انتظامی تهران بزرگ نیزپیشتر   گفته است که پلیس تهران هم مانند سایر استانها اقدامات خود در مورد قانون‌شکنی در مورد حجاب را آغاز کرده است. وی بدروغ  مدعی  شده که گوئیا مردم خواستار سرکوب زنان به بهانه حجاب اجباری شده اند !!

در نمونه ای دیگر نیز رئیس مزدور «کمیته انضباطی دانشگاه آزاد» , طی دستورالعملی سرکوبگرانه و زن ستیزانه به رؤسای استانها و واحدها اعلام کرده است : موقتاً از ورود موارد هنجارشکنانه به دانشگاه ها  جلوگیری شود.

وی همچنین از اساتید خواسته تا  به موارد «کشف حجاب» در کلاس‌ها را شناسائی و گزارش  دهند.

واقعیت دیگر در دیکتاتوری ولی فقیه آن است که خامنه ای از فردای شکست در جنگ افروزی های خود در منطقه و بویژه شکست اخیر که با اتحاد میان کشورهای همسایه صورت گرفته , بشدت از هرگونه واکنش های مردمی به وحشت افتاده است.

وی بخوبی می داند که تنها راهکار برای جلوگیری از خیزش  جامعه دردمند ایران , هرچه امنیتی تر نمودن کشور با اهرم های ساختگی مانند « حجاب اجباری » می باشد

بدین سان و رژیم آخوندی  تلاش دارد تا با حضور گسترده نیروهای سرکوبگر خود در معابر و خیابان ها , فضای مملو از ترس را بر جامعه مستولی نماید و ا زانفجار جامعه دردمند بویژه نیروی پیشتازی بنام « زنان ایران » ممانعت بعمل آورد.
بقول خانم رجوی : زنان شورشگر در سراسر ایران رژیم را به چالش می‌کشند و می‌گویند: ما کابوس شما هستیم و بدانید که سرنگون خواهید شد
.