مهرداد هرسینی : حجاب بان – خط تولیدی بنام « شکارچی زنان»

راه اندازی گشت سرکوبگر نوظهوری بنام « حجاب بان» که طی هفته های اخیر شاهد وحشی گری های آنان در مراکز عمومی ,  میادین و یا دالان های مترو در بزرگ شهرهای کشور می باشیم , به یقین ترجمان واقعیتی بنام هراس  حاکمیت از جامعه دردمند ایران بویژه زنان آزاده میهن مان می باشد.

خامنه ای کودک کش و زن ستیز که اکنون کمر بند های امنیتی خود  در داخل کشور را با افزایش سرکوب, اعدام ,  دستگیری های کور , پرونده سازی  و مسدود نمودن فضای عمومی کشور ,  هرچه محکم تر کرده است , بخوبی به وجود پتانسیل بسیار بالای مبارزاتی و مقاومت  در میان زنان و  نیز به موضوع تنفر جامعه از « حجاب اجباری» واقف می باشد.

براین اساس وی با راه اندازی انواع و اقسام شبکه های ترور , تورهای پلیسی , بسیج سرکوبگر و محله محور و شتاب دادن به سیاست  زن ستیزی , عملا به جامعه جوان ایران اعلان جنگ داده است.

شدت گرفتن اعلان جنگ نیزصد البته  ریشه در نزدیک بودن به دو  نمایش انتخابات قلابی در اسفند ماه آینده برسر کرسی های مجلس و خبرگان رهبری دارند.

بدین سان رژیم آخوندی از هم اکنون تلاش دارد تا با بستن آخرین منافذ تنفسی , از شکل گیری و سازماندهی هرگونه اعتراضی , بویژه از سوی زنان میهن مان ,  پیش از نمایش انتخابات ممانعت بعمل آورد.

 دراین راستا راه اندازی گشت های موسوم به حجاب بان و یا عکس برداری از چهره دختران بی و یا کم حجاب در متروها  که اساسا مشخص نیست بر اساس کدام یک از قوانین در دیکتاتوری ولی فقیه سازمان دهی و تامین مالی  می شوند, اکنون در منطق خود و با  دیدن صحنه های درگیری  علیه  دختران و زنانی که دست به مقاومت علیه حجاب اجباری  می زنند , به نفرت عموم  از حاکمیت ولی فقیه ضریب دو چندان زده است.

عمق تنفر اجتماعی از این وحشیگری ها که مردم در شبکه های اجتماعی از آن با واژه هایی مانند « تونل وحشت » نام می برند بحدی است که پاسدار احمد وحیدی , وزیر کشور در دولت نحس سیزدهم اخیرا امدعی گردیده که این وزارتخانه هیچگونه مجوزی برای این ارگان سرکوبگر و نوظهور صادر نکرده است!!

همچنین پاسدار زاکانی , شهردار تهران نیز این باند های  فاشیستی را که به مانند دوران نازی در کوچه و خیابان ها بجان مردم می افتند , عده ای عناصر « خود جوش » و حاملان « نهی از منکر» یا بقول خامنه ای  همان عناصر « آتش به اختیار» معرفی نموده است.

تنها چند ساعت از این یاوه سرائی ها نگذشته بود که باند مغلوب در شبکه های اجتماعی دست به انتشار سندی زد که در آن بوضوح « مهر و امضای» پاسدار جنایت پیشه وحیدی را برای سازماندهی و راه اندازی این گشت سرکوبگر نشان می دهد

برای نمونه روزنامه حکومتی اعتماد در یکی از شماره ای خود بخشی از «  بخشنامه محرمانه از سوی  وزیر کشور به شماره ۹۷۴۳ و تاريخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ » را منتشر کرد که در آن بوضوح بر « بازداشت , برخورد » و  سرکوب زنان بدلیل « بی حجابی » تاکید ویژه شده است.

سخن از یک عنصر سرکوبگر و مطیع اوامر  خامنه ای است که در جنگ , ترور و کشتار ید طولایی دارد. وی از جمله افرادی است که بدلیل آمریت در تروریسم بین المللی , برای نمونه بدلیل طراحی و آمریت در  کشتار 85 یهودی در بمب گذاری آمیا در آرژانتین , در لیست سیاه از سوی ایالات متحده  قرار دارد.